Motorrijders laten zich niet afleiden


KNMV - 13 april, 2017

Wie in het dagelijks verkeer om zich heen kijkt, ziet dat automobilisten meer en meer bezig zijn met hun mobiele telefoon en andere gadgets in de auto. Deze afleiding kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties, omdat de bestuurder zijn of haar aandacht niet volledig op de weg en het overige verkeer richt.

Motorrijders laten zich echter niet snel afleiden van hun rijtaken, zo blijkt uit onderzoek door motorrijdersorganisaties KNMV en MAG. Wij onderzochten het gebruik van communicatie- en navigatieapparatuur tijdens het motorrijden.

In totaal hebben 1.528 motorrijders deelgenomen aan het onderzoek en maar liefst 89,86% van hen gebruikt communicatie- en/of navigatieapparatuur op de motor. Van de gebruikers van de communicatie- en/of navigatieapparatuur zegt 65,94% niet door de apparatuur te worden afgeleid van de rijtaken.

Motorrijders die aangeven wel eens te zijn afgeleid door de apparatuur, blijken vooral te worden afgeleid door navigatieapparatuur (389 gevallen, tegenover 86 door de telefoon en 36 door communicatieapparatuur). Het goede nieuws is echter dat ruim 95% van de gebruikers van de apparatuur nog nooit bij een (bijna-)ongeval betrokken raakte als gevolg van afleiding.

Uit het onderzoek blijkt dat bij motorrijders die betrokken raakten bij een (bijna-)ongeval als gevolg van afleiding, rijervaring een rol kan spelen. Van de 55 motorrijders die een (bijna-)ongeval hebben gemeld, rijden er 32 (58,18%) minder dan 10.000 kilometer per jaar. Van de 28 motorrijders die daadwerkelijke een ongeval als gevolg van afleiding meldden, rijden er 20 (71,43%) minder dan 10.000 motorkilometers per jaar.

Van de 28 gemelde ongevallen door afleiding waren er 13 eenzijdig, bij 15 ongevallen was een ander voertuig betrokken. In 7 van de gevallen liep de motorrijder lichamelijk letsel op; in 12 gevallen was er sprake van motorschade.

Wat opvalt is dat jongeren minder snel afgeleid lijken te worden door communicatie- en/of navigatieapparatuur op de motor: 64,29% van de motorrijders die betrokken raakten bij een ongeval door afleiding, is ouder dan 42 jaar.

Enkele cijfers op een rijtje:

  • Aan het onderzoek hebben 1.528 motorrijders deelgenomen (89,92% mannen, 10,08% vrouwen).
  • 89,00% van de motorrijders gebruikt een navigatiesysteem op de motor.
  • 30,76% van de motorrijders gebruikt een mobiele telefoon op de motor.
  • 40,05% van de motorrijders gebruikt een communicatiesysteem met de duo-passagier of met mede-motorrijders.
  • 65,94% van de gebruikers van communicatie- en/of navigatieapparatuur op de motor zegt niet te worden afgeleid.
  • 00,22% van de gebruikers van telefoon op de motor zegt wel eens dusdanig te zijn afgeleid dat men betrokken raakte bij een (bijna-)ongeval.
  • 03,21% van de gebruikers van navigatieapparatuur op de motor zegt wel eens dusdanig te zijn afgeleid dat men betrokken raakte bij een (bijna-)ongeval.