“Maak verkeersveiligheid nationale prioriteit!”


KNMV - 19 april, 2017

Een brede samenwerking van 32 organisaties, waaronder de KNMV, roept de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet op van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. Gezamenlijk hebben we een Verkeersveiligheidsmanifest opgesteld waarin we voorstellen doen voor veiliger verkeer en minder slachtoffers.

De verkeersveiligheid in Nederland holt achteruit. Het aantal doden laat voor het eerst sinds jaren een stijgende lijn zien en het aantal ernstig gewonden neemt al jaren toe. Het afgelopen jaar steeg het aantal aanrijdingen met maar liefst 50.000 tot bijna 850.000.

Met deze toename van verkeersslachtoffers verliest Nederland zijn internationale koppositie als verkeersveilig land. Van een vaste top drie plaats is Nederland inmiddels gezakt naar de negende positie op de wereldlijst. Ook de maatschappelijke kosten zijn zorgwekkend: ongevallen zorgen voor een schade van maar liefst 14 miljard euro per jaar, kijkend naar onder meer (blijvend) letsel, materiële schade en kosten door vertraging.

“Wij vinden het belangrijk dat de verkeersveiligheid meer aandacht krijgt. Daarom moeten we op verschillende manieren investeren in deze veiligheid. Ook is het belangrijk dat ongevallenregistraties verbeteren, zodat we weten wat al deze ongevallen veroorzaakt. De stijging in het aantal doden en gewonden in het verkeer is in onze ogen zorgwekkend,” aldus KNMV-directeur Patrice Assendelft.

In het manifest doen de samenwerkende organisaties tientallen aanbevelingen. Je kunt het manifest hier bekijken.