Veel Europese belangstelling voor VRO Risico


KNMV - 13 oktober, 2016

Op 13 oktober gaf Patrice Assendelft namens de KNMV een succesvol vervolg aan het eerdere bezoek aan Brussel op 22 juni. Dit keer kreeg de KNMV een uitnodiging van het team van Europees commissaris voor Vervoer Violeta Bulc. Ook werd gesproken met meerdere EU-lidstaten en ACEM (European Association of Motorcycle Manufacturers).

Eurocommissaris Bulc riep eerder dit jaar de EU-lidstaten op extra maatregelen te nemen om de strategische Europese doelstelling te halen om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te halveren. Na decennia van enorme vooruitgang stagneert nu de voortgang op het gebied van verkeersveiligheid. De maatschappelijke kostprijs hiervan bedraagt 100 miljard euro. Er vielen naar schatting 135.000 gewonden in het Europese verkeer in 2015, waaronder voor een groot deel kwetsbare weggebruikers zoals motorrijders. 

De toegevoegde waarde van de KNMV-opleiding, die zich specifiek richt op het gedrag van de verkeersdeelnemer, voor het EU-actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2020 en de nationale programma’s van de Lidstaten kwam dan ook uitgebreid ter sprake in de contacten met de Europese Commissie en de EU-lidstaten Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Portugal, en Hongarije. Met ACEM, ten slotte, werd gesproken over hoe in de toekomst nauwer kan worden samengewerkt om het aantal verkeersslachtoffers verder te laten dalen. 

Klik hier voor meer informatie over de VRO Risico.