KNMV wil overleg over dijkafsluitingen


KNMV - 17 oktober, 2016

De laatste weken verschijnen in de media steeds meer berichten over het sluiten van dijkwegen voor motorrijders. Een kleine groep asociale motorrijders benadeelt door hun gedrag de grote groep normale motorrijders als verkeersdeelnemers. De KNMV is als belangenbehartiger uiteraard niet blij met deze situatie. Om die reden treden we, vaak samen met de Motorrijders Actie Groep (MAG), in contact met lokale overheden om wegafsluitingen te voorkomen. Op dit moment dreigen dijkwegen in Lingewaard, Krimpenerwaard en de Lekdijk te worden afgesloten voor motoren.

Op een aantal dijkwegen in Nederland is de overlast door een groep motorrijders zo groot, dat gemeenten weinig andere mogelijkheden zien dan wegen af te sluiten. Deze groep motorrijders misdraagt zich niet alleen door te hard te rijden, maar ook door het intimideren van buurtbewoners. Recent waren wij aanwezig tijdens een bijeenkomst waar de emotie dermate hoog opliepen dat bewoners in tranen hun verhaal deden over motorrijders die op daken van automobilisten slaan of omwonenden bedreigen.

Deze asociale motorrijders zijn vaak niet aangesloten bij de KNMV, zijn lastig bereikbaar en bijna niet ontvankelijk voor maatschappelijke gedragsregels. Meldingen van overlast door bewoners die gepaard gaan met foto’s van ongevallen, maken het voor organisaties als de KNMV en de MAG erg lastig om nog te praten over de goedwillende motorrijder, die vervolgens door zijn keurige gedrag ook nog eens onopgemerkt voorbij rijdt. De overlast in Lingewaard is zo extreem dat de gemeente niet eens meer met de KNMV en MAG in gesprek wil.

Omdat het zo lastig is om duidelijk te maken dat het overgrote deel van de motorrijders zich weet te gedragen trekken KNMV en MAG steeds vaker samen op. Wij willen, net als u, blijven genieten van de prachtige dijkwegen. Maar wel op een verantwoorde manier.  Daarom vragen wij uw aandacht nogmaals voor de tips voor motorrijden op dijken die we binnen het Motorplatform hebben opgesteld.

Update 2 november:

Samen met de MAG hebben wij een officieel bezwaar ingediend tegen de dijkafsluitingen in de gemeente Lingewaard. De afsluiting komt wat ons betreft voort uit een aantal subjectieve bevindingen en die zijn wat ons betreft niet valide. Vanavond hebben MAG en KNMV een gezamenlijke vergadering om deze situatie verder te bespreken. Uiteraard houden we je de komende tijd op de hoogte.