Samenwerking OW Cup en KNMV


KNMV - 23 november, 2016

Na een intensief jaar van gesprekken en onderhandelen zijn we tot de conclusie gekomen dat een intensivering van de samenwerking tussen de OW Cup en de KNMV op dit moment nog niet gaat lukken.

Het in elkaar op laten gaan van beide competities en de financiële en administratieve consequenties ervan zijn op dit moment niet haalbaar.

Dat laat onverlet dat wij de samenwerking zoals die in 2016 was, erkenning van wederzijdse licenties, in stand willen houden. Rijders met een nationale OW Cup of KNMV licentie kunnen, door middel van een suppletie, voordeliger een internationale licentie aanschaffen.

We zullen onverminderd met de OW Cup in gesprek blijven om te onderzoeken of verdere samenwerking in de toekomst wel mogelijk is.