Ledenraadsvergadering 10 december 2016


KNMV - 18 november, 2016

De Ledenraadsvergadering van de KNMV wordt gehouden op zaterdag 10 december 2016 in Nationaal Sportcentrum Papendal aan de N224 te Arnhem. De vergadering begint om 10.00 uur, vanaf 9.30 uur is er koffie beschikbaar op het koffieplein. Toegang hebben KNMV-leden op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart. Stemrecht hebben alleen de leden van de Ledenraad.

Agenda Ledenraadsvergadering zaterdag 10 december:

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling aanwezige leden van de Ledenraad
3. Vaststelling notulen Ledenraadsvergadering 1 juni 2016
4. Vaststelling Jaarplan 2017
 – Toelichting door de algemeen directeur
5. Vaststelling begroting 2017
 – Toelichting door de penningmeester
 – Verslag bevindingen Financiële Commissie
6. Update KNMV 2020, presentatie per pijler
7. Uitslag verkiezing Ledenraadsleden
8. Biodiversiteit door Wim Mulder
9. Vaststellen Ledenraadsvergaderingen 2017 (31 mei en 9 december)
10. Rondvraag en Sluiting