DLV District Zuid


KNMV - 02 mei, 2016

In overleg met het KNMV Bondsbestuur heeft het bestuur van het KNMV district Zuid besloten om de ledenvergadering digitaal te houden. Een van de redenen hiervoor is de geringe opkomst van de leden bij deze vergadering.

Hieronder treft u de punten waarop u uw reactie digitaal naar de secretaris van het district, mevrouw Nolly Nouwens, kunt sturen. Zij is per mail te bereiken via knmvzuidsecr@gmail.com. Reageren kan tot en met 20 mei 2016.

Agenda voor de digitale District ledenvergadering van District Zuid.
1. Goedkeuring notulen van de District ledenvergadering 21 april 2015 (op te vragen bij het Bondsbureau: serviceteam@knmv.nl)
2. District jaarverslag 2015 (op te vragen bij het Bondsbureau: serviceteam@knmv.nl)
3. Verkiezing leden van het districtsbestuur. Arie van de Moosdijk en Wim van Berkesteijn zijn beiden aftredend en herkiesbaar
4. Vragen

Mocht uit de reacties blijken dat de KNMV leden in district Zuid toch een ledenvergadering op prijs stellen wordt deze alsnog georganiseerd.