Update wedstrijdinformatie ONK Zijspan & Quads Oldebroek 26 maart


KNMV - 24 maart, 2016

De KNMV Motocross Commissie heeft na de eerste twee wedstrijden in het kampioenschap van het ONK Quads vanuit meerdere rijders/begeleiders het verzoek gekregen of het aantal rijders dat zich plaatst voor de A-groep (dit waren er reglementair 40) terug gebracht zou kunnen worden.

Er zijn momenteel dusdanig veel rijders in het ONK Quads dat er al in groepen gereden dient te worden, waarbij de B-groep het met vooralsnog één manche heeft moeten doen op de evenementen.

Om tegemoet te komen aan de ontvangen verzoeken heeft de Motocross Commissie de situatie zo volledig mogelijk bekeken en is er besloten dat er, met ingang van de wedstrijd in Oldebroek op 26 maart aanstaande, er na de tijdtraining maximaal 35 rijders zullen worden toegelaten. Omdat er hierdoor meer rijders naar de B-groep zullen gaan, is er gekeken naar een passende oplossing. Deze wordt geboden door ook de B-groep twee manches te laten verrijden. Dit maakt wel dat het tijdschema hier voor aangepast moest worden, waarbij er in overleg met de club is besloten om reeds om half negen te starten met de trainingen, de club klasse Zijspan.

Het moge duidelijk zijn dat de Motocross Commissie op voorhand niet heeft kunnen inschatten dat er zoveel animo zou zijn voor deelname aan het ONK Quads; iets waar de KNMV erg gelukkig mee is, maar wat enkele ‘luxeproblemen’ met zich meebrengt. Omdat de Commissie van mening is dat zij zoveel mogelijk rijders de kans moet kunnen geven om op een sportieve en plezierige manier deel te nemen aan het kampioenschap, is dit besluit genomen.

Bij de Zijspannen is het zo dat er voor komende zaterdag 39 teams op de deelnemerslijst staan. De kans bestaat dat deze niet allemaal aanwezig zullen zijn. Het is wel zo dat alle aanwezige teams van start mogen gaan in de manches, zoals ook bij de eerdere wedstrijden het geval is geweest. De Commissie wil niet dat er teams zijn die na de training niet meer zouden kunnen deelnemen; het is bekend dat er bij de eerste wedstrijden een grotere animo is dan bij de wedstrijden later in het seizoen. Om die reden wordt alle teams startgelegenheid gegeven.

Tijdschema
Deelnemerslijst ONK Zijspan: 39 teams
Deelnemerslijst ONK Quads: 67 rijders