Toekomstvisies tijdens Algemene Ledenvergadering


KNMV - 21 maart, 2016

Tijdens de extra Algemene Ledenraadsvergadering, op 21 maart in Sportcentrum Papendal, is de nieuwe visie KNMV 3.0 vastgesteld.

• Visie KNMV 3.0
De KNMV wil actief inspelen op de moderne verschuiving in de verhoudingen tussen de organisatie, haar leden, haar zakelijke partners, motorrijders en liefhebbers. De traditionele missie zal daarom moeten worden omgevormd. We zullen ‘Anders in gesprek’ moeten gaan met bovengenoemde partijen. Dit zal tot uiting komen in de drie hoofdelementen van onze nieuwe organisatie: KNMV Sport, KNMV Academie en een actief online Platform. Deze toekomstvisie is in samenwerking met creatief adviesbureau Fresh Forward ontwikkeld.

• Implementatiekalender KNMV 3.0
Het vaststellen van de visie van KNMV 3.0 is het begin van een implementatietraject. Er volgen nog tal van beslissingen op het niveau van de ledenraad, bestuur, implementatieteam, directie en projectleiders. Deze besluiten bepalen het tijdpad voor alle uitwerkingen van het traject.

• Transitiebudget 2016
Het transitieproces vergt tal van activiteiten. Voor een flink deel kunnen we die in eigen beheer uitvoeren. Vanavond is het transitiebudget vastgesteld.