De Lotto levert miljoenen aan sport


KNMV - 15 maart, 2016

De Lotto is al jaren een gewaardeerde partner van de Nederlandse sport en dus ook van de KNMV. Wij zijn dan ook erg verheugd met de bekendmaking dat het totale resultaat van De Lotto in 2015 ruim € 59 miljoen is!

Zo’n 70% hiervan (een kleine € 43,5 miljoen) is bestemd voor NOC*NSF en haar aangesloten sportbonden. Deze 76 sportbonden krijgen uit de afdracht aan NOC*NSF een structurele bijdrage voor top- en breedtesport. De KNMV is ook aangesloten bij NOC*NSF en ontvangt een mooie bijdrage ter ondersteuning van haar motocross-talenten-plan.

Het overige deel van het resultaat van De Lotto over 2015 (€ 16,5 miljoen) gaat naar 18 goede doelen op het gebied van cultuur, gezondheid en welzijn.