Nieuwe KNMV-voorzitter benoemd


KNMV - 02 juni, 2016

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KNMV, op woensdag 1 juni, heeft Jan de Geus de voorzittershamer overgedragen aan Jan Wilms.

Naast de gebruikelijke agendapunten, zoals de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2015, stond de ALV in Papendal in het teken van de benoeming van nieuwe bestuursleden.

Na negen jaar voorzitterschap heeft Jan de Geus de voorzittershamer overgedragen aan Jan Wilms, die als vicevoorzitter al zitting had in het bestuur. De voordracht van Wilms – afkomstig uit de toerhoek van de vereniging en ondertussen ook offroad actief – werd door de vergadering bekrachtigd. Dat gold eveneens voor Diederick van Haselen die voorheen zitting had in de Ledenraad en nu als nieuw bestuurslid aan de slag gaat.

Henk Smit en Harry van Haren namen afscheid als bondsbestuursleden. Zij werden door Jan de Geus geprezen en bedankt voor hun inzet en kregen vervolgens de onderscheiding ‘Lid van verdienste van de KNMV’ uitgereikt.

Kort na ontvangst van de voorzittershamer mocht Jan Wilms zijn voorganger voor het voetlicht halen en Jan de Geus benoemen tot ‘Erevoorzitter van de KNMV, een titel die tot nu toe alleen door Bert Jansen wordt gedragen.

Sjaak Tuls en Marcel de Goffau werden namens district West gekozen in de Ledenraad en de twee nieuwe afgevaardigden hielden beiden een korte introductie met hun motivatie.

Jan Feskens gaf namens de Werkgroep Mulder een update en onderstreepte het belang van de Respext-campagne die zeer positief is ontvangen. Hoe noodzakelijk deze actie is, blijkt o.a. uit het gegeven dat bij vele clubs en rijders nog de gedachte leeft dat niet zijzelf, maar de KNMV verantwoordelijk is voor de veiligheid op de circuits. Daar is nog veel werk te doen!

Directeur Patrice Assendelft bracht de vergadering op de hoogte van de voortgang van Projectgroep 2020, die de KNMV binnen enkele jaren de noodzakelijke moderne structuur moet geven. Dit onderwerp zal de komende jaren op alle agenda’s van het nieuwe bestuur prijken.

Een prettige bijkomstigheid was het feit dat het jaar 2015 met een positief saldo werd afgesloten, zodat penningmeester Frans de Bruijn een flinke reservering voor de toekomst van de vereniging heeft kunnen maken.