Digitale jaarverslag KNMV


KNMV - 03 juni, 2016

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 1 juni j.l. is het jaarverslag van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging over 2015 officieel goedgekeurd. Het verslag is nu voor iedere geïnteresseerde digitaal beschikbaar.

Bekijk hier het KNMV-jaarverslag over 2015.