Dankwoord Jan de Geus


KNMV - 07 juni, 2016

Via onze site wil ik iedereen van harte bedanken voor de vele blijken van waardering die mij tijdens mijn afscheidsreceptie van vrijdag 3 juni j.l. ten deel vielen.

De opkomst was overweldigend en voor mij een grote eer. Het is voor mij onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken, vergeef het mij dat ik het langs deze wat minder persoonlijke weg doe.

Velen van u spraken de wens uit dat ik uw evenementen zou blijven bezoeken. Aan die oproep zal ik zeker zo veel mogelijk gehoor geven, uit respect voor uw inzet en zeker ook uit passie voor motorrijden en motorsport.

Nogmaals bedankt en zeker tot ziens.

Jan de Geus

Ere-voorzitter KNMV