Frans de Bruijn over de academie voor sportbestuur


KNMV - 05 juli, 2016

Naast NOC*NSF en sport&zaken zijn ook een groot aantal Partners in Sport betrokken bij de opstart van de Academie voor Sportbestuur.
Zo ook Frans de Bruijn, partner bij Ernst & Young en penningmeester van de KNMV.
Hoe denkt hij over de Academie en op welke manier dragen hij en EY bij om de Academie tot een succes te maken?

Ziet u het belang van een Academie voor Sportbestuur?
“Jazeker, dat belang zie ik. Zelf ben ik ook bestuurder in de sport. Naast penningmeester in het bestuur van sport&zaken, ben ik ook bestuurslid bij de motorbond KNMV. Ons land mag trots zijn op een rijk vrijwilligers- en verenigingsleven dat diep geworteld zit in onze cultuur. Allemaal mensen die met veel enthousiasme bezig zijn en iedere dag klaar staan voor hun vereniging of organisatie. De wereld is echter langzaam aan het veranderen. Deze wordt ingewikkelder met meer dynamiek en complexiteit. De belangen worden ook steeds groter. Het wordt lastiger om in deze veranderende wereld de juiste keuzes en afwegingen te maken.”
 
Welke rol zou EY hierin kunnen spelen?
“EY is als Partner in Sport nu al nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling, professionalisering en ondersteuning van sportbonden en -verenigingen. Voor fiscale, juridische en administratieve vragen kunnen sportverenigingen bijvoorbeeld al gebruik maken van de expertise van EY via de EY Sportdesk. Partners in Sport kunnen hun kennis en kunde beschikbaar stellen aan de sportbestuurders van Nederland. Omgekeerd kan de Academie ook wat betekenen voor het bedrijfsleven. Het biedt een mogelijkheid voor bedrijven om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Daarnaast biedt het ruimte om medewerkers te ontwikkelen met behulp van de kennis uit de sport.”
 
Voor wie is de Academie vooral bedoeld?
“Allereerst kan de Academie veel betekenen voor bestuurders die nog weinig met governance te maken hebben gehad. Een soort ‘basiscursus’ dus voor sportbestuurders. Vervolgens biedt het ook de mogelijkheid voor kwaliteit optimalisatie van de meer ervaren bestuurders. De Academie creëert een platform waarbij mensen vanuit de sport én het bedrijfsleven, bij elkaar kunnen zitten om kennis en ervaring te delen. Zaken waar men in de praktijk tegenaan loopt met elkaar te delen en te bespreken. En waarbij ieder zijn/haar expertise kan gebruiken om anderen te helpen.”
 
Welke onderwerpen moeten aan bod komen?
“Onderwerpen die naar mijn idee aan bod zouden moeten komen in de Academie voor Sportbestuur zijn onder andere: vernieuwen in algemene zin en in het bijzonder werken aan een nieuw verdienmodel voor de sport. Verbinden van de sport onderling en waar mogelijk bredere verbanden leggen. Hoe is de bestuurlijke organisatie geregeld en wat is nu precies de rol van het bestuur? Wat vraagt professioneel besturen op dit moment van ons? Fiscale en juridische vraagstukken. En last but not least: aandacht voor het belang van diversiteit in de besturen. Wat is het natuurlijk gedrag en wat zijn de drijfveren van de verschillende mensen in je bestuur en hoe vult dit elkaar aan?”
 
(bron: NOC*NSF)