Blijf ‘gentleman in dijkverkeer’


KNMV - 20 juli, 2016

Een punt van aandacht blijft het gedrag van een aantal verkeersdeelnemers op zogenaamde dijkwegen. Deze bochtige hooggelegen wegen trekken bij mooi zomerweer extra veel recreanten en onder deze groep verkeersdeelnemers bevinden zich ook motorrijders die in negatieve zin opvallen.

Afwijkend gedrag op de dijk van Deventer naar Zwolle heeft geleid tot klachten van buurtbewoners, waarna het Team Verkeer van Politie Oost-Nederland afgelopen weekend een aantal snelheidscontroles heeft gehouden. Daarbij werden radarvoertuigen, lasers en opvallende en onopvallende motorrijders ingezet. Diverse verkeersdeelnemers werden staande gehouden en aangesproken op hun gedrag. Zes mensen raakten hun rijbewijs kwijt omdat ze de maximum toegestane snelheid met meer dan 50 km/h hadden overschreden.

Ook in andere delen van ons land, met name in de Betuwe, zijn dijkwegen populair en als motorrijders in negatieve zin opvallen, dan weet men de KNMV al snel te vinden om daarover te klagen. Als belangenbehartiger onderneemt de KNMV regelmatig actie als er met wegbeheerders en gemeenten wordt gediscussieerd over dijkwegen en het openhouden daarvan.

Het gebruik van dijkwegen is een algemeen maatschappelijke probleem van leven in een dichtbevolkt gebied, waar op hetzelfde moment veel weggebruikers van dezelfde omgeving willen genieten. Motorrijders vormen een opvallende groep weggebruikers en krijgen al snel het stempel van overlastbezorger opgedrukt.

Met deze wetenschap in gedachte roept de KNMV motorrijders op om zich als ‘gentleman in het dijkverkeer’ te gedragen. Als andere verkeersdeelnemers dat goede voorbeeld volgen, kunnen we met z’n allen nog langer genieten van die mooie dijkwegen.