Nieuw geregistreerde motoren verplicht AHO


KNMV - 12 januari, 2016

Alle nieuw geregistreerde brom-, snorfietsen, brommobielen en motoren dienen vanaf 1 januari 2016 voorzien te zijn van Automatic Headlights On (AHO). Een belangrijke stap in het vergroten van verkeersveiligheid.

AHO betekent dat de koplamp automatisch brandt wanneer de motor draait en bij een elektrisch aangedreven voertuig wanneer de hoofdschakelaar aanstaat. Deze maatregel is opnieuw een stap vooruit om gemotoriseerde tweewielers beter zichtbaar te maken in het verkeer.

De eis dat gemotoriseerde tweewielers moeten zijn uitgerust met een functionaliteit die de verlichting automatisch in- en uitschakelt, is opgenomen in de nieuwe Europese Kaderverordening (168/2013).

De Europese koepelorganisatie van motorfietsfabrikanten ACEM pleitte al langere tijd voor het verbeteren van de zichtbaarheid van gemotoriseerde tweewielers. Veel fabrikanten hadden hun nieuwe voertuigen al geruime tijd vrijwillig uitgerust met automatische koplampverlichting. Nu is het ook een Europese verplichting geworden.

Reductie letselongevallen
De SWOV heeft berekend dat het voeren van verlichting overdag bij motorfietsen een reductie van 5 tot 10 procent van het aantal letselongevallen heeft opgeleverd. Als nagenoeg alle motorvoertuigen overdag licht zouden voeren, dan zouden hiermee in Nederland op jaarbasis tegen de 30 doden en 500 ernstig gewonden voorkomen kunnen worden, stelt het onderzoeksinstituut.

Bron: Rai Vereniging.