Zelfrijdende auto’s worden getest met motorfietsen


KNMV - 01 december, 2016

Als reactie op de brief die de FEMA, KNMV en MAG naar het RDW hebben gestuurd, over de door het RDW afgegeven Europese typegoedkeuring van de Tesla, heeft er onlangs een overleg plaatsgevonden. Tijdens dit overleg zijn de zorgen van motorrijders besproken.

Bestuurders van geavanceerde auto’s, zoals de Tesla, kunnen belangrijke handelingen overlaten aan de auto. De auto ‘leest’ dan de weg en reageert op andere weggebruikers of wegbewijzering. Dit wordt toegestaan, terwijl dit niet of niet voldoende getest is met motorfietsen en andere gemotoriseerde tweewielers.

In het overleg over de zorgen van de FEMA, KNMV en MAG over het toelaten van (semi)autonoom rijdende auto’s op de weg, bleek al snel dat een groot deel van de zorgen door het RDW gedeeld worden.

Het RDW stelt voor om, in samenwerking met FEMA, KNMV en MAG, een eigen testprogramma op te stellen voor verschillende automerken die gebruik maken van ‘Advanced Driver Assistance Systems’. RDW gelooft ook, net als de motorrijders, dat er het testen met motorfietsen deel zouden moeten zijn van het testprotocol voor Europese typegoedkeuring.

Dolf Willigers, General Secretary of FEMA: “We zijn erg tevreden met de uitkomst van het eerste overleg met experts van het RDW. We gaan samen optrekken en zullen in de praktijktesten gaan zien in hoeverre de techniek rekening houdt met motorrijders.” 

Bekijk hier het volledige artikel.

Bekijk hier de brief aan het RDW.