Positieve stemming bij ALV


KNMV - 10 december, 2016

Tijdens de tweede Algemene Ledenvergadering van 2016 kon de KNMV in Sport- en Congrescentrum Papendal mooie cijfers presenteren. Met een gestegen ledenaantal en meer licentiehouders wordt nog intensiever aan het toekomstbeleid gewerkt.

De voorzittershamer was op 10 december voor de eerste maal in handen van Jan Wilms die met een mooi filmpje de tweede ALV van 2016 opende. Deze moderne introductie was symptomatisch voor de nieuwe wegen die de overkoepelende motorbond graag wil bewandelen. Uiteraard werden de verplichte nummers besproken, zoals de tussentijdse cijfers over 2016 en de begroting voor 2017. De Ledenraad gaf haar akkoord op het gepresenteerde jaarplan en de begroting 2017.

Verder liep de toekomst van de KNMV als een rode draad door de vergadering. Dan is het wel prettig dat je als vereniging het boekjaar met een positief saldo lijkt af te sluiten en inhaakt op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. Bijvoorbeeld door te gaan samenwerken met MyRoute-app waarmee de basis voor een KNMV-‘routecommunity’ wordt gelegd. Ook wordt in 2017 private lease voor motorrijders geïntroduceerd en zal de KNMV present zijn op Motoport Store Days. Actieve samenwerking met relevante marktpartijen voor zowel beginnende als ervaren motorrijders wordt steeds vaker gerealiseerd.

Uiteraard kruipen er ook wolken voor de zon, in 2016 werden minder opleidingen verkocht. Verder blijft het moeilijk om recreatieve leden aan een bond of club te binden, zeker in een tijd dat mensen zich minder (willen) organiseren. Dat de gemiddelde leeftijd van clubleden stijgt en het werven van vrijwilligers steeds moeilijker wordt is een maatschappelijke tendens waar ook de KNMV door wordt getroffen. Nieuwe kandidaten voor de Ledenraad zijn schaars en directeur Patrice Assendelft deed een oproep aan de aanwezigen om hun eigen netwerk hiervoor in te zetten.

Toch werd, tegen de stroom in, dit jaar een ledenwinst van meer dan 2.000 geboekt t.o.v. van 2015. Aan het einde van 2016 zal de teller rond de 52.500 stoppen en dat is grotendeels te danken aan de inzet van een belteam met eigen mensen vanuit het bondsbureau. Verder werden tien procent meer basissportlicenties verkocht, waarmee dit aantal is gestegen tot 11.086. Tenslotte scoort de KNMV aantoonbaar steeds hoger op sociale media als Facebook, waardoor grotere groepen vaak jongere mensen worden bereikt.

Met veel belangstelling werd uitgekeken naar de tussenrapportage van de drie werkgroepen van KNMV 2020. Daar worden de richtlijnen voor de toekomst uitgewerkt. Cees van Galen opende namens de pijler Sport en constateerde dat er nog veel winst geboekt kan worden met servicegerichte informatie naar actieve leden. Dit geldt dan met name voor de breedtesport. Pepijn Kromhout sprak namens de Academie waar qua opleidingen al vele trajecten goed in gang zijn gezet. Het zijn de bedreigingen voor de motorrijder, zoals het sluiten van dijkwegen en autonoom autorijden, die daar alle aandacht verdienen.

Het minst tastbaar is het werk van de Community met Wilco Mol als woordvoerder. Hoe kun je de motorrijder van de toekomst faciliteren zonder al te veel verplichtingen? Concrete voorstellen worden in de loop van 2017 bekend gemaakt.