Nieuwe opzet ONK Grasbaan


KNMV - 02 december, 2016

Met ingang van 2017 krijgt het ONK Grasbaan een vernieuwde competitieopzet en een nieuwe naam: Dutch Open Grass Track. Met een nieuwe, herkenbare vaste formule zal deze top van de grasbaancompetitie weer aan waarde toenemen en hierdoor aantrekkelijker worden voor organisatoren, rijders en publiek.

Uitstraling Dutch Open Grass Track

Het eerste wat je wellicht is opgevallen is het nieuwe logo. Om de ONK-cyclus herkenbaar te maken en duidelijk te onderscheiden van overige wedstrijden, is een eigen huisstijl voor dit kampioenschap ontwikkeld. Het logo van de Dutch Open Grasstrack is daar onderdeel van. De huisstijl komt terug in de aankleding van het evenement, reclame-uitingen, programmaboekjes etc.

Invoering van het de nieuwe opzet zal over drie jaar uitgesmeerd worden. In 2017 beginnen we onder meer met invoering van de vaste wedstrijdformule en prijzengelden, aanpassing van het reglement en de verdere uitwerking van de huisstijl.

Vast format ONK evenementen

In 2017 organiseren we vijf of zes ONK wedstrijden. In het Open Nederlands Kampioenschap komen de volgende klassen aan de start: 

  • ONK Specials Senioren
  • ONK Zijspannen
  • ONK 125cc specials

Daarnaast in het bijprogramma

  • NK ST1
  • NK ST2

Bij toekenning van de 5 ONK-wedstrijden houden we rekening met de EK/WK-kalender, zodat evenementen niet gelijktijdig met deze kampioenschappen worden verreden. ONK- wedstrijden zullen bij annulering niet verplaatst worden, zodat bij aanvang van het seizoen de ONK-kalender vaststaat en rijders hierdoor hun internationale kalender kunnen invullen.

De ONK 125cc specials, NK ST1 en ST2 rijden naast deze 5 ONK-wedstrijden ook bij andere KNMV-grasbaanevenementen.

ONK Specials Senioren

Bij de ONK Specials Senioren doen 15 rijders mee en 2 reserverijders die afkomstig zijn uit de Specials Nationale klasse (1e 2 uit de tussenstand). In iedere heat komen 5 rijders in actie, de beste 10 coureurs in het dagklassement gaan naar de semi-finales en de top 5 komt uit in de finale.

Rijders dienen zich voor aanvang van het seizoen in te schrijven. KNMV-licentiehouders zijn automatisch geplaatst, buitenlandse licentiehouders vullen de geplaatste rijders aan.

ONK Zijspannen

Tijdens de ONK-zijspanraces rijden 10 combinaties en zijn 2 combinaties reserve. Met 5 equipes in de baan rijden de coureurs 4 heats en bereiken de 5 sterkste spannen de finale.

Ook hiervoor geldt dat rijders zich voor aanvang van het seizoen moeten inschrijven. KNMV-licentiehouders zijn automatisch geplaatst en buitenlandse licentiehouders vullen de geplaatste combinaties aan.

Alle rijders dienen vooraf in te schrijven via het bondsbureau en verplichten zich daarmee tot deelname. Afmelding dient altijd schriftelijk via het Bondsbureau te verlopen.

Puntentelling en prijzenschema

Nieuw aan de opzet is ook dat alle punten meetellenvoor het kampioenschap, zoals bij de WK Langbaan-cyclus.

Er is gekozen voor invoering van puntengeld, met een extra prijzenpot aan het einde van het seizoen voor de top 5 die aan alle wedstrijden hebben deelgenomen.

Voor de ST1 en ST2 blijft het bestaande prijzengeldschema en puntentelling gehanteerd net als puntentelling voor 125cc specials. 

Wedstrijdindeling

Bij een strak format en een professionele uitstraling hoort ook een duidelijke wedstrijdindeling. Om die reden ziet het tijdschema van de Dutch Open Grass Track er tijdens ieder evenement in de basis gelijk uit: 

13:00 uur       Opening evenement/rijdersvoorstelling     
13:15 uur 1e heat ONK  
   ONK Specials: 3x heats, 2x semi, 1x finale 
   ONK Zijspannen: 4x heats A-finale
   ONK 125cc Specials: 3x heats of 2 series B A finale 
   NK ST1: 3 heats A-finale
   NK ST2: 3 heats A-finale
 16:30 uur  Aanvang Finales  

 

Na afloop van de A-finales worden de winnaars direct gehuldigd. Deze rijders blijven op de baan en gaan met motor naar het podium. De leider in het ONK is elke wedstrijd herkenbaar, bijvoorbeeld door de rode plaat die in de motocross al wordt gebruikt. In het programma kan tijd worden ingeruimd voor eventuele regionale klassen of een pauzeprogramma.

Aanpassingen reglement

Voor het slagen van de nieuwe opzet hebben we een aantal reglementswijzingen doorgevoerd:

  • KNMV-licentiehouders krijgen op de dag dat een ONK wordt verreden geen toestemming om in het buitenland te starten, anders dan voor EK/WK.
  • Schrapresultaten zijn voor de ONK Specials Senioren en Zijspannen niet meer van toepassing.
  • De 2-minutenregel moet gehanteerd worden bij de start zoals internationaal gebruikelijk.
  • Trainingen worden ingedeeld zoals gebruikelijk tijdens een EK/WK, bijvoorbeeld twee keer 3 minuten en 2 starttrainingen.
  • Er wordt gereden met helmkleuren. In het programmaboekje zal een blokschema geplaatst worden. De loting voor dit blokschema vindt uiterlijk één week voor de wedstrijd plaats.

De kalender voor 2017 wordt op korte termijn gepubliceerd, dit is pas mogelijk na publicatie en check van de FIM Europe baansport kalender.