Bezwaarschrift motorrijders tegen dijkafsluiting behandeld


KNMV - 01 december, 2016

Met een bezwaarschrift hebben KNMV en MAG de gemeente Lingewaard gevraagd met onmiddellijke ingang het motorverbod op te heffen en alle genomen maatregelen terug te draaien.

Het bezwaarschrift van de KNMV en MAG tegen het dijkenverbod in Lingenwaard werd maandag 28 november behandeld. De gemeente Lingewaard, die niet met motorrijders om de tafel wil, kwam er tijdens de hoorzitting niet langer onderuit en moest op onze bezwaren ingaan.

KNMV en MAG lichtten hier nog eens toe dat het besluit motorrijders op dijken te verbieden zonder enige objectieve onderbouwing is genomen. In ons bezwaarschrift wordt namelijk met gegevens van de gemeente zelf aangetoond dat het verkeersbesluit niet strookt met eerder gepubliceerde rapporten. Ook de politie gaf in een rapport aan niets te zien in een verbod van motoren op de dijken. Zij adviseren negatief omdat het verbod niet valt te handhaven.

De gemeente Lingewaard geeft aan dat het verbieden van motoren nodig is voor het verzekeren van de veiligheid op de weg, voor het beschermen van weggebruikers en passagiers, voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

De commissie bezwaarschriften had enkele confronterende vragen voor de woordvoerder van de gemeente. In welk opzicht wordt de verkeersveiligheid bevorderd door deze afsluiting? Slijten de bermen minder door het verbieden van motoren? Vragen waar de woordvoerder van de gemeente maar moeilijk een antwoord op kon geven.

De commissie zal een uitspraak doen en die naar het college sturen. In januari 2017 verwachten wij bericht. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten de uitspraak van de commissie bezwaarschriften naast zich neer te leggen en het motorenverbod gewoon in stand laten. Gezien de houding van de gemeente tot nu toe is de verwachting dat het rapport van de commissie hoe dan ook geen verschil gaat maken. Als dit zo blijkt te zijn rest KNMV en MAG niets anders dan een gang naar de rechter.