A1 tot 16.00 u: richting Amsterdam slechts beperkte wegcapaciteit beschikbaar


KNMV - 22 augustus, 2016

De sloopwerkzaamheden van de oude spoorbrug bij Muiderberg bleken veel lastiger dan voorzien. Dat is onder meer het gevolg van het staal dat in de brug was verwerkt. Rond 01.00 uur waren de sloopwerkzaamheden afgerond. Daarna moest de zandlaag op de A1 verwijderd worden.

Dat zand lag daar om het wegdek te beschermen tegen vallende stukken beton. Ondanks deze zandlaag bleek de asfaltlaag ernstig beschadigd. Als gevolg daarvan duren de herstelwerkzaamheden tot maandag 22 augustus 16.00 uur. De werkzaamheden zijn inmiddels al begonnen.

Verkeer richting Amsterdam

Voor verkeer richting Amsterdam zijn minder rijstroken beschikbaar. Verkeer uit de richting Amersfoort kan slechts van 1 rijstrook gebruik maken vanwege de schade aan de rijstroken vanuit Amersfoort. 

Voor verkeer uit de richting Almere zijn 3 rijstroken beschikbaar (gebruikelijke aantal rijstroken). Van 10.00 uur tot 16.00 uur is er vanuit Almere 1 rijstrook beschikbaar. De herstelwerkzaamheden worden dan verder uitgevoerd. Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging van meer dan 60 minuten. 

Ook op omleidingsroute via de A27, A12 en A2 zal daardoor veel vertraging ontstaan. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers zo mogelijk op een ander tijdstip te reizen of thuis te werken.

Verkeer richting Amersfoort

Weggebruikers richting Amersfoort rijden vanaf 05.00 uur over de nieuwe weg, de nieuwe brug over het Amsterdam Rijnkanaal en het aquaduct. Dit verkeer ondervindt geen hinder als gevolg van de herstelwerkzaamheden.