Extra Verkeerstoezicht Heuvelland


KNMV - 21 april, 2016

Via de politie Limburg hebben we informatie ontvangen over extra verkeerstoezicht in het Limburgse Heuvelland. Ga je dus binnenkort op de motor richting Limburg om te genieten van het prachtige landschap, wees dan extra alert en zorg dat je alles omtrent je motor goed voor elkaar hebt.

In de periode mei tot en met september 2016 houdt de politie, in het kader van het project ‘Integraal Verkeerstoezicht Heuvelland’, extra toezicht op motorrijders in het Heuvelland. Dit project is het gevolg van veel klachten die bij de politie Limburg zijn binnengekomen.

Tijdens die periode wordt een tiental onopvallende snelheidscontroles uitgevoerd in samenwerking met het Team Verkeer van de Politie Limburg. Bij grotere snelheidsovertredingen zal staandehouding plaatsvinden en worden betrokken motorrijders meteen beboet. Bij snelheidsovertredingen van meer dan 50 kilometer per uur zal ter plaatse het rijbewijs worden ingevorderd en is het aan de betrokken motorrijder om voor transport en vervoer, voor zich en zijn motorfiets, te zorgen.

Tevens wordt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een vijftal specialistische controles uitgevoerd, gericht op de technische staat van motorfietsen en hun geluidsproductie. Bij geconstateerde grotere gebreken in de constructie of bij een overschrijding van de geluidsnorm van meer dan vier decibel wordt het kentekenbewijs van de betrokken motorfiets ingenomen. Van dit ingenomen kentekenbewijs wordt een zogenaamde WOK-melding gemaakt. Het verliest zijn geldigheid en de betrokken eigenaar zal ter verkrijging van een geldig kentekenbewijs zijn motorfiets ter keuring moeten aanbieden bij een desbetreffend keuringstation van de RDW.

De controle is verder voornamelijk gericht op een gedragsverandering bij de individuele motorrijder, zodat de overlast voor de bewoners van het Heuvelland wordt verminderd en de verkeersveiligheid wordt verhoogd.