DLV District Midden


KNMV - 28 april, 2016

Op zaterdag 23 april jl. vond de jaarlijkse district ledenvergadering van district Midden plaats.
De voorzitter van het district, Arjan Mak, heeft zijn volledige periode als districtbestuurder volgemaakt en was na 12 jaar niet meer herkiesbaar.

De contacten met het districtbestuur moeten nu worden gelegd via de secretaris Harry Sonderwal: harry.sonderwal@hetnet.nl