Zichtbaarheidscampagne rond motorrijders in voorjaar 2016


KNMV - 30 september, 2015

In het voorjaar van 2016 zal het Motorplatform een zichtbaarheidscampagne rond motorrijders lanceren.

Een werkgroep van het Motorplatform heeft vorige week besprekingen gevoerd met afgevaardigden van Buro Bolder, het communicatiebureau dat als sterkste uit de bus kwam tijdens een reeks presentaties door verschillende bedrijven.

Het Motorplatform is een overlegorgaan waarin overheid, verkeers(veiligheids)organisaties, brancheorganisaties en belangenorganisaties samen werken aan de verbetering van de verkeersveiligheid voor motorrijders. het Motorplatform is o.a. verantwoordelijk voor de gedragscode filerijden.

Kijk voor meer informatie over het Motorplatform op www.motorplatform.nl.