Actuele situatie trialcompetitie KNMV


KNMV - 11 september, 2015

De KNMV is recentelijk geïnformeerd door de trialwedstrijdleiders als ook door de leden van de Trial Subcommissie dat zij per direct al hun taken als KNMV-official hebben neergelegd. Voor deze mensen waren er verschillende redenen om dit besluit te nemen. De gebeurtenis in Sleen is onderdeel van de huidige problematiek binnen de trialcompetitie, maar was voor hen niet de enige reden om tot dit besluit te komen.

Omdat de KNMV voor de organisatie van de wedstrijden (en het daarbij behorende wedstrijdverloop) afhankelijk is van een officialbezetting en zij ook wil voorzien in een continuïteit van de trialsport in Nederland onder de vlag van de KNMV, heeft zij vorige week een vergadering ingelast met alle trialorganisatoren uit de KNMV-competitie. Onder leiding van Commissie OET (Offroad Enduro Trial)-voorzitter Jos Arends en KNMV Sporttechnisch Manager Camiel van Berkesteijn zijn alle aanwezige clubs geïnformeerd over de actuele situatie. Hen is medegedeeld dat er zonder KNMV-officials geen wedstrijden georganiseerd kunnen worden. De vraag werd aan alle aanwezigen gesteld of en zo ja hoe we de competitie voor 2015 konden redden en wat er moet gebeuren om uit deze impasse te komen.

Gelijke conclusie

Tijdens de vergadering bleek al snel dat leden van de Subcommissie Trial en de organisatoren onafhankelijk van elkaar tot een gelijke conclusie komen voor wat betreft de problematiek binnen de trial. De problematiek valt terug te voeren naar het feit dat het aan voldoende draagvlak en commitment ontbreekt om op basis van samenwerking de trialsport te ontwikkelen en naar een hoger niveau te brengen. Hierin heeft iedereen (KNMV, commissie, organisatoren, rijders en publiek) uit de trialsport een aandeel gehad. Partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en belang om hieraan te werken.

NK jeugd trial

De organisatoren hebben in de vergadering verklaard dat zij de NK jeugd trial-competitie conform de wedstrijdkalender zullen afronden. Zij geven hierbij aan dat de jeugdrijders geen aandeel hebben in het ontstaan van de huidige problematiek. De geplande NK jeugd trial-wedstrijden in Breda (11 oktober) en Maasbree (31 oktober en 1 november) zullen gewoon doorgang vinden.

ONK trial

Voor het ONK trial is er getracht om gezamenlijk de resterende wedstrijden georganiseerd te krijgen, dit is alleen gelukt voor de ONK-wedstrijd in Nunspeet. Voor de kampioenstrial in Schijndel bleek het helaas niet mogelijk deze doorgang te laten vinden. De KNMV en alle betrokken organisatoren vinden het zeer spijtig dat het evenement in Schijndel geen doorgang heeft en hoopt dat een dergelijk scenario zich nooit weer zal voordoen. Op 3 oktober 2015 zal in Nunspeet de laatste ONK trial-wedstrijd van het seizoen verreden.

Oproep

Met dit bericht doet de KNMV direct een oproep aan iedere trialgeïnteresseerde die op een constructieve manier wil meedenken en meewerken aan de toekomst, om zich te melden bij de KNMV. Dit geldt ook voor iedereen die een functie als official zou willen vervullen. Stuur een mail naar de sportafdeling: sport@knmv.nl. De KNMV hoopt van harte dat we met z’n allen kunnen werken aan een betere toekomst voor de trialsport in Nederland.