Update betreffende het rijden met een motoraanhanger


KNMV - 29 oktober, 2015

Na het bericht vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over grensoverschrijdend verkeer met een motoraanhanger dat door Europa niet meer zou worden toegestaan, is veel onduidelijkheid ontstaan. Vanuit het ministerie is er inmiddels iets meer duidelijkheid gekomen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft namelijk laten weten dat je de grens over mag, mits het rijden met een motoraanhanger is het aangrenzende land ook is toegestaan. Dit betekent dat je op dit moment nog per land zult moeten uitzoeken wat de regels zijn.

Motorplatform

Momenteel wordt door een aantal organisaties in het Motorplatform uitgezocht in welke landen het rijden met een motoraanhanger is toegestaan. Wordt vervolgd.

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Bij de totstandkoming van de eerste Europese rijbewijsrichtlijn in 1980 (!) is het rijden met een aanhanger achter een motorfiets niet opgenomen, dit in tegenstelling tot bij de auto’s. In nieuwere rijbewijsrichtlijnen is de bestaande indeling vervolgens gewoon overgenomen. Lidstaten zijn vrij om zelf aanvullende regelingen te treffen voor hun eigen grondgebied, zo ook Nederland. Bij de implementatie van de Derde Rijbewijsrichtlijn heeft Nederland niet de kanttekening gemaakt dat het rijden met een aanhanger alleen voor Nederlands grondgebied geldt en dat in andere landen de daar geldende regels moet worden gevolgd. Hierop heeft de Europese Commissie laten weten dat Nederland de Derde Rijbewijsrichtlijn niet goed heeft geïmplementeerd.

Wat nu?

In 2018 wordt de Derde Rijbewijsrichtlijn geëvalueerd. Nederland zal dan voorstellen om het motorrijden met aanhanger door geheel Europa weer mogelijk te maken. Tot die tijd is het zaak om van tevoren goed uit te zoeken of het in de landen waar je (door)heen reist is toegestaan om met een aanhanger achter je motor te rijden.