Vacatures KNMV Ledenraad


KNMV - 01 oktober, 2015

Wil jij actief berokken zijn bij de besluitvorming binnen de KNMV? Stel jezelf dan kandidaat voor de KNMV Ledenraad (LR). Er zijn vacatures voor individuele leden in de districten Oost, Zuid, Midden en West.

De LR is het ‘parlement’ van de KNMV: in de Algemene Ledenvergadering (ALV) legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en vraagt op hoofdlijnen toestemming voor het te voeren beleid, waaronder de begroting. Namens de leden heeft de KNMV Ledenraad stemrecht en is daarmee het hoogste orgaan van de vereniging. De Ledenraad bestaat uit maximaal 40 leden, hiervan zijn 10 posities gereserveerd voor clubs lid van de KNMV en 30 plaatsen voor individuele leden. Naast de twee ALV-vergaderingen vergadert de LR ongeveer zes keer per jaar op het bondsbureau in Arnhem.

Invloed

Door de brede samenstelling van de Ledenraad, vangt men al geheel signalen op uit het veld en/of uit de districten. Daarmee wordt het bestuur in de beleidsvorming gevoed met zowel gevraagd als ongevraagd advies. Dat dit geen wassen neus is mag blijken uit de lopende ‘strategische heroriëntatie die, via de Werkgroep 2020, mede door de KNMV Ledenraad in gang is gezet.

Vacatures

Voor district Noord zijn er geen vacatures, voor de overige districten wel:

  •  District Oost: 2 vacatures
  • District Zuid: 1 vacature
  • District Midden: 3 vacatures
  • District West: 3 vacatures

Stel jezelf kandidaat

Als lid van de KNMV LR sta je middenin de vereniging samen met een groep gepassioneerde medeleden. Naast de Ledenraad kun je jezelf bovendien laten gelden in een van de werkgroepen die ad-hoc geformeerd worden om knelpunten aan te pakken. Spreekt dit je aan? Stuur dan voor 30 oktober een motivatiebrief en CV naar: KNMV, Postbus 650, 6800 AR in Arnhem of mail naar Sandra Wijkamp: s.wijkamp@knmv.nl.

Stemmen via ‘Mijn KNMV’

Ben je niet verkiesbaar, maar wil je wel graag meebepalen wie er in de Ledenraad komt? Vanaf 6 november is het mogelijk om via ‘Mijn KNMV’ jouw stem uit te brengen. Het is ook mogelijk om per post te stemmen. Op verzoek sturen wij een stembiljet toe, mail daarvoor met s.wijkamp@knmv.nl of bel: 026-352 8511.

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 12 december 2015 in Nationaal Sportcentrum Papendal.