VRO bij Technologie en Verkeersveiligheid


KNMV - 05 november, 2015

Tijdens het congres Technologie en Verkeersveiligheid is de VRO Risico van de KNMV uitgelicht als positief voorbeeld om rijgedrag te verbeteren.

Het congres Technologie en Verkeersveiligheid dat op 4 november in Wassenaar werd gehouden, stond grotendeels in het teken van het 50-jarig jubileum van Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds is er voor mensen die door een ongeluk met een motorvoertuig schade hebben geleden en daarmee niet terecht kunnen bij een verzekeraar, omdat dat voertuig onbekend of onverzekerd is. De schadelast van het fonds bedroeg in 2014 € 61,3 miljoen.
De komende drie jaar gaat het Waarborgfonds het Meldpunt Veilig Verkeer ondersteunen.

‘Gedrag van verkeersdeelnemers’ liep als een rode draad door de thema’s van het congres en daarbij kwam ook de VRO Risico aan bod. Peter van der Knaap, directeur-bestuurder van SWOV (Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) onderstreepte het positieve effect van deze KNMV-cursus tijdens zijn presentatie, waarin ook een VRO-promo werd getoond. “Wij hebben met diverse metingen kunnen aantonen dat het mogelijk is om met deze cursus het rijgedrag te verbeteren, waardoor je per saldo veiliger weggebruikers krijgt.”

Het vervolgonderzoek van SWOV richt zich op motorrijders die een VRO hebben gevolgd in relatie tot hun motorverzekering.