Sanderman nieuwe voorzitter MX Commissie


KNMV - 06 november, 2015

De KNMV heeft in de persoon van Henri Sanderman een nieuwe voorzitter voor de Motocross Commissie gevonden.

Deze functie werd ad interim bekleed door Arie Bussink en toen daar wat langer overheen ging werd hij officieel aangesteld. Met dien verstande dat hij instemming zou verlenen als zich een nieuwe kandidaat zou aandienen. Bussink is onlosmakelijk als official aan de KNMV verbonden en in ruim 30 jaar heeft hij meerdere functies ingevuld. De KNMV wil deze ‘vaandeldrager’ daarom heel hartelijk bedanken voor het invullen van de voorzittersfunctie in de afgelopen periode.
 
Enige tijd geleden werd Henri Sanderman gepolst of hij interesse had om voorzitter van de Motocross Commissie te worden. Na een korte bedenktijd heeft Henri laten weten deze uitdaging aan te willen gaan. Sandeman heeft een nauwe band met motocross, eerst als rijder en later als clubbestuurder. “Omdat ik nog steeds een crosshart heb en ook vind dat er iets moet gaan veranderen in de motocross, heb ik na enig nadenken besloten ja te zeggen”, aldus Sanderman.

“Als voorzitter van de Markelose Motorclub Ons Genoegen heb ik de ontwikkeling in de motocross goed gevolgd. Ik van mening dat er geluisterd moet worden naar de mensen die dicht bij de motocross staan, zoals op de WK/EK wedstrijden. Samen met de KNMV-promotor en een aantal mensen uit de motocrosswereld gaan we de komende jaren proberen een nieuwe koers uit te zetten, waarbij we beginnen bij het ONK. We proberen zeker om toprijders naar deze wedstrijden te halen. Ook zal er op organisatorisch vlak professioneler gewerkt moeten worden. Topsport is naar mijn mening belangrijk en daarna zal de breedtesport vanzelf volgen.”
 
Zoals Henri aangeeft zal de focus liggen op het verder professionaliseren van het ONK solo motocross. Hij gaat per direct aan de slag met een toekomstplan voor het ONK zijspan en NK motocross. De doelstelling is om medio 2016 het volledige plan bekend te maken.