‘Nog steeds last van die blessure?’


KNMV - 25 november, 2015

Dan kan de sportarts uitkomst bieden. Vanaf 1 januari 2016 valt ook nog eens een deel van de behandelingen door de sportarts binnen de basisverzekering.

Hoe wordt de sportarts vergoed?

Per 1 januari 2016 worden de diensten verricht door een sportarts als volgt vergoed:

Basisverzekering

  • Consult sportarts: je ervaart klachten tijdens het sporten/bewegen. Dit kan een vervelende blessure aan spieren of gewrichten zijn, maar ook duizeligheid, pijn op de borst of een ongewone vermoeidheid.
  • Revalidatie bij een chronische aandoening.

Voor beiden is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Aanvullende verzekering

  • Sportmedische onderzoeken, in de volksmond ook wel sportkeuringen genoemd. Je ervaart geen klachten, maar wilt je prestaties verbeteren of wilt weten of je een sportieve uitdaging wel aankunt.
  • Verplichte sportkeuring door een sportbond.

Voor deze sportmedische onderzoeken is geen verwijzing van de huisarts nodig. Deze sportmedische onderzoeken kunnen vanuit de aanvullende verzekering worden betaald, mits je deze aanvullende verzekering hebt. Dekt je aanvullende verzekering deze sportmedische onderzoeken niet, dan dien je de rekening zelf te betalen.

Wat doet een sportarts?
Sportartsen houden zich bezig met (blessure)consulten, preventieve sportmedische onderzoeken, inspanningstesten en advisering t.a.v. sportbeoefening. Ook houdt de sportarts zich bezig met het testen en revalideren van mensen met een chronische aandoening, zoals bij hart- long- of oncologische revalidatie. De sportarts is er voor ieder (nog niet) bewegend mens, jong en oud, recreatieve sporter en topsporter en voor zowel minder validen als mensen met chronische ziekten zoals artrose, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en astma. Kortom, iedereen kan de sportarts bezoeken.

Consult bij een sportarts
Met klachten die je beperken in je sportbeoefening, kun je bij de sportarts terecht voor een consult. Een consult bestaat uit een analyse van je klacht(en) en een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Indien nodig wordt er aanvullend onderzoek verricht of aangevraagd zoals een echo, röntgenfoto, MRI, ECG, of ander aanvullend onderzoek.
Vervolgens stelt de sportarts een diagnose. Na de diagnose besluit de sportarts, in overleg met jou, of en zo ja welke vervolgbehandeling kan plaatsvinden. Vaak kan de sportarts je zelf behandelen of adviseren over bijvoorbeeld aanpassingen in materiaal of trainingsschema’s. De sportarts kan je echter ook doorsturen naar bijvoorbeeld een (sport)fysiotherapeut, orthopeed, radioloog of cardioloog.

Sportmedische onderzoeken (‘sportkeuringen’)
Wil je een marathon lopen of je prestaties verbeteren? Wil je weten wat je trainingszones zijn? Dan kun je bij de sportarts een sportmedisch onderzoek (sportkeuring) laten verrichten.
Net zoals een auto elk jaar een APK dient te ondergaan is het belangrijk jouw lichaam te checken voordat je het serieus gaat belasten. Sportkeuringen zijn er in verschillende soorten en maten en je kunt het zo uitgebreid maken als jezelf wilt. Van een vragenlijst gecombineerd met kort lichamelijk onderzoek tot en met een inspanningstest met ademgasanalyse. Bij een inspanningstest wordt er een ECG (hartfilmpje) gemaakt tijdens inspanning. Er wordt gekeken of jouw hart de inspanning aankan.
Iedereen kan een sportmedisch onderzoek laten verrichten. Zeker voor beginnende sporters kan dit verstandig zijn. De sportarts kan je een deskundig advies geven zodat je op een verantwoorde manier met sporten kan beginnen.

Meer informatie?
Overleggen met je huisarts is de eerste en meest verstandige stap. Meer informatie over het werk van de sportartsen vind je op www.sportzorg.nl/sportarts.

Voor zorg uit de basisverzekering betaalt u eigen risico. Voor 2016 is het eigen risico vastgesteld op € 385,-.

Bron: Sportgeneeskunde Nederland.