KNMV en MON: veilig verder op MX-circuits


KNMV - 03 november, 2015

Beide motorbonden, KNMV en MON, gaan intensiever samenwerken bij het gebruik van motocrosscircuits in Nederland. Speerpunten in het gemeenschappelijk beleid zijn het opschroeven van de veiligheidsnormen en het handhaven van de geluidsnorm.

Veiligheidsnormen

KNMV en MON hebben overeenstemming bereikt over de normen waaraan motocrosscircuits moeten voldoen. Eerder dit jaar is een begin gemaakt met keuringen die in 2016 in aangescherpte vorm worden voortgezet. Alle circuits van bij KNMV en/of MON aangesloten verenigingen komen aan de beurt. Door gezamenlijk op te treden proberen beide bonden te voorkomen dat in de toekomst de verzekeringspremies voor het afdekken van risico’s nog verder stijgen.

De veiligheidsproblematiek wordt landelijk aangepakt en daarbij krijgen verenigingen advies van de motorbonden over de juiste inrichting van hun circuits. De primaire focus ligt hierbij op de veiligheid voor publiek en officials. Om dit te waarborgen, wordt er onder meer een obstakelvrije zone ingevoerd en dient er een afzetting voor het publiek te komen die een rijder en/of motor kan tegenhouden.

Spot niet met vergunning!

In 2016 zullen KNMV en MON de handhaving van de geluidsnorm van 94 dBa verscherpt toepassen. Op basis van deze norm worden de vergunningen door de overheid verstrekt en naleving daarvan is de enige manier waarop motocrossterreinen de komende jaren hun bestaansrecht houden. ‘Spot niet met de vergunning!’ is het thema dat beide bonden bij hun motocrossclubs onder de aandacht willen brengen.

KNMV Sporttechnisch Manager Camiel van Berkesteijn: “Wij moeten deze maatregelen nemen om de motorsport ook voor de toekomst mogelijk te maken, onze circuits open te houden en de sport betaalbaar te houden. Door samenwerking met MON denken wij het beste resultaat voor de motocross te kunnen realiseren.”

MON-directeur Nico Troost: “De toekomst en toegankelijkheid van de motocross binnen Nederland waarborgen is iets wat MON en KNMV bezighoudt. Bij een dergelijke monsterklus is het prettig en logisch om samen op te trekken. Ik realiseer me dat er heel veel afkomt op clubs en terreinbeheerders, ondanks het brede draagvlak binnen beide bonden. Daarom zullen we alles in het werk stellen om hen zo goed mogelijk te begeleiden, want motocross moet bereikbaar blijven.”