Jaar lang motorsport voor slechts € 60,-


KNMV - 27 november, 2015

Met ingang van 2016 is er een nieuwe motorsportlicentie: de KNMV Basis Sportlicentie! Hiermee krijgt de oude Districtslicentie een nieuwe naam en meteen een lagere prijs van slechts € 60,-.

In de onlangs gehouden Districtsmeetings is de KNMV Basis Sportlicentie gepresenteerd. De grootste veranderingen t.o.v. de oude Districtslicentie zijn:

  • prijsverlaging van € 75,- naar € 60,-;
  • digitaal aanvragen bij KNMV; niet meer bij clubs;
  • verhoogde dekking Persoonlijke Ongevallen.

Met de KNMV Basis Sportlicentie kun je bij KNMV-clubs terecht voor:

  • deelname aan vrije trainingen;
  • deelname club- en districtswedstrijden.

Aan de Basis Sportlicentie zit een verzekering gekoppeld voor Wettelijke Aansprakelijkheid en Persoonlijke Ongevallen voor Nederlandse ingezetenen;
buitenlanders hebben hiermee alleen WA-dekking.

Vergeleken met 2015 is de P.O.-dekking uitgebreid tot:

  • bij overlijden: € 10.000,-;
  • bij 100% invaliditeit: € 35.000,-.

Volgende week wordt bekend hoe de KNMV Basis Sportlicentie kan worden aangevraagd. De huidige Districtslicentiehouders krijgen persoonlijk bericht.
De clubs krijgen deze informatie ook, voor de briefing naar hun leden en het aanpassen van hun websites.

De KNMV doet haar best motorsport leuk en betaalbaar te houden!