(Her-)Verkiezingen Ledenraadsleden


KNMV - 06 november, 2015

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in december 2012 is de KNMV Ledenraad geïnstalleerd.
Dit houdt in dat bij de komende Algemene Ledenvergadering een aantal van hen aftredend is.

Aftredend en herkiesbaar voor de individuele leden zijn:

 Egbert Bergsma  Noord
 Frits Koppe  West
 Jacco de Winter  Noord
 Johan Zomer  Oost
 Jan Feskens  Zuid
 Jan Pol  Noord
 Wulf Baars  Midden
 Wim van Weert  Oost
 Ben Blekkink  Noord

Voor de clubs zijn aftredend en herkiesbaar:

 Alie Bergsma 
 Ed van Dijk
 Eric Huinink
 Roef van Laar
 Paul Timmer
 Bert Rovers

Bert Vis en Herman Heuvink zijn aftredend en niet herkiesbaar.

Daarnaast hebben zich zes nieuwe kandidaten gemeld voor een zetel in de Ledenraad en wel:

 Reyer Blankevoort   Midden
 Gert Jan v.d. Waal   Midden
 Henk Jansen    Oost
 Theo Noë    Zuid
 Jan Knol    Oost
 Huub Ressing    Oost  

Tot 9 december 23.59 uur kan ieder lid via ‘Mijn KNMV’ stemmen op de kandidaten uit zijn of haar district. Daarnaast kunnen de voorzitter, secretaris of penningmeester van een club die lid is van de KNMV, gezamenlijk nog een stem uitbrengen op een kandidaat namens de clubs.

‘Mijn KNMV’ is te benaderen via de link bovenaan de KNMV-homepage. Inloggen doe je met je lidmaatschapsnummer – dat op je ledenpas vermeld staat – en je wachtwoord.

De Ledenraad vertegenwoordigt alle leden en is betrokken bij de besluitvorming binnen de KNMV. Stemmen is dus belangrijk!

Bedankt!