Mogelijk afsluiting deel van Lekdijk bij LopikMogelijk afsluiting deel van Lekdijk bij Lopik


KNMV - 19 mei, 2015

Met de komst van het mooie weer neemt ook het aantal motorrijders op de Lekdijk in Willege Langerak toe. Dit leidt al meer dan 20 jaar tot overlast en ergernis bij de aanwonenden. Na een lang voortraject ligt er nu een voorgenomen verkeersbesluit van de gemeente Lopik om de Lekdijk West af te sluiten voor al het gemotoriseerde verkeer.

Het besluit geldt voor het gedeelte vanaf de gemeentegrens met de Krimpenerwaard tot aan de kruising met de Zijdeweg. Alleen het bestemmingsverkeer wordt nog toegestaan.

‘Lekdijk te smal’

Al jaren wordt er door aanwonenden geklaagd door bewoners over de overlast die zij ervaren van passerende motorrijders. Tijdens een bewonersavond op 10 april j.l. is er een werkgroep opgezet met als opdracht om te adviseren hoe de overlast op een goede manier opgelost kan worden. Deze werkgroep zette onder meer een enquête uit onder de bewoners. Uit de resultaten bleek dat genomen maatregelen zoals het plaatsen van mottoborden en het aanspreken van motorrijders via belangenbehartigers zoals de KNMV en MAG onvoldoende resultaat oplevert. Sterker nog, men ervaart een toename van de overlast. Ook geven de respondenten aan dat zij de Lekdijk te smal vinden om alle verkeersstromen goed en veilig af te handelen. De politie heeft geen ruimte om te controleren op snelheid omdat er onvoldoende geregistreerde ongevallen zijn.

Aan de hand van de resultaten heeft de werkgroep een rapport opgesteld en aangeboden aan de gemeente Lopik. De werkgroep adviseert om de Lekdijk West af te sluiten voor al het gemotoriseerde verkeer, met uitzondering van het bestemmingsverkeer.

Verschillende verkeersstromen

KNMV Hoofd Verkeer en Opleidingen Arjan Everink vindt het jammer dat het zover heeft moeten komen en dat de kritiek zich voornamelijk richt op de motorrijders, terwijl het juist gaat om sociaal gedrag van alle recreatieve gebruikers van deze dijk. Everink: “In de afgelopen jaren hebben wij ons als bond namens de motorrijders zoveel mogelijk van de goede kant laten zien. Samen met collega-belangenbehartiger MAG hebben wij er alles aan gedaan om afsluiting te voorkomen. Er zijn mottoborden geplaatst, we hebben clubs aangeschreven om niet te vaak over de Lekdijk te rijden en er zijn gedragsregels opgesteld. Helaas blijkt nu dat op dit traject de verschillende verkeersstromen niet goed bij elkaar passen. Daarom is gezamenlijk voor de meest verkeersveilige oplossing gekozen om langzaam en snel verkeer van elkaar te scheiden.”

De gemeente Lopik besluit begin juli of de Lekdijk West definitief wordt afgesloten. Tot die tijd kan er bezwaar worden gemaakt tegen het voorgenomen verkeersbesluit.