15 juni: internationale ‘Ride to Work Day’


KNMV - 27 mei, 2015

In Nederland is dit evenement nog niet zo bekend, in het buitenland is de ‘Motorcycle and Scooter Ride to Work Day’ echter al jaren een groot succes. Op maandag 15 juni wordt de 24e editie georganiseerd. Kom ook die dag met jouw motor naar je werk!

De ‘Ride to Work Day’ vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten en wordt ondersteund door de FIM en in Nederland door de RAI Vereniging. Stadsbestuurders worden dit jaar opgeroepen om dit evenement te ondersteunen door het beschikbaar stellen van gratis motor- en scooterparkeerplaatsen op gemeentelijke grond en betaalde parkeerplaatsen

Elk jaar geven wereldwijd meer dan een miljoen motor- en scooterrijders gehoor aan de oproep om op deze speciale dag met de gemotoriseerde tweewieler naar het werk te gaan ter promotie van hun favoriete vervoermiddel.

Vele voordelen

Het doel van de initiatiefnemers is om erkenning van het grote publiek te krijgen voor de vele voordelen die het vervoer met motor en scooter biedt. Volgens de (non-profit) organisatie verbruiken motorfietsen en scooters minder grondstoffen per km dan de auto en nemen minder ruimte in op parkeerplaatsen en op wegen.
De grote steden in Nederland blijven de komende jaren flink blijven groeien. Dat biedt kansen voor de stedelijke mobiliteit om zich duurzaam te ontwikkelen. De auto past steeds minder goed in de stad, motoren en scooters bieden hiervoor een uitstekend alternatief. Veel steden weren de auto al met hoge parkeertarieven, autoluwe straten en woonerven. Hiermee wordt een deel van de files, luchtvervuiling en parkeerproblemen voorkomen maar de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden blijven onder druk staan. De ontwikkeling naar een duurzame stad vraagt om een echte transitie: Van 4 naar 2 wielen in de stad.

Forensen

Voor honderdduizenden forensen zijn motorfietsen en scooters dan ook een economische, efficiënte en maatschappelijk verantwoorde vorm van mobiliteit die energie bespaart, de files vermindert en een breed scala aan andere publieke voordelen oplevert.