Kooimeerplein: MAG en KNMV aan tafel met Rijkswaterstaat


KNMV - 16 maart, 2015

Afgelopen half jaar zijn er ongeveer 50 motorrijders onderuit gegaan op het Kooimeerplein in Alkmaar. De oorzaak van deze ongevallen is voor Rijkswaterstaat (RWS) niet duidelijk. Vandaar dat de KNMV en de MAG samen met de wegbeheerder aan tafel zijn gaan zitten om te bezien welke actie er nu moet worden genomen.

Historie

Eind 2013 is het plein volledig op de schop gegaan. Het asfalt was aan vernieuwing toe en er was reden om, in verband met de doorstroming, naar de rijstrookindeling te kijken voor een snellere afwikkeling van het verkeer. Dit betekende vervanging van asfalt, nieuwe indeling rijstroken en nieuwe detectielussen die de techniek rondom het plein aansturen. Al vrij snel na de oplevering bleek dat een aantal overgangen tussen de asfaltstroken niet aan de gestelde kwaliteitsnorm voldeden. Hier is de aannemer voor terug geroepen en is de klacht herteld. Gevolg hiervan was wel, dat duidelijk in het wegdek de reparatiestroken zichtbaar en voelbaar zijn. Als extra controle is er vlak voor de zomer van 2014 nog een extra stroefheidsmeting gedaan op de gerepareerde naden. Resultaat waren cijfers die voldeden aan de gestelde normen volgens de richtlijnen.

Echter na de zomer van 2014 kwamen de eerste meldingen bij de MAG, de KNMV en RWS binnen over motorrijders die onderuit waren gegleden. Begin september van dat jaar werd daarom besloten extra te vegen om los geraakt split op te ruimen. Helaas bleven de meldingen binnenkomen. Gevolg opnieuw een stroefheidsmeting in november. Deze meting vond plaats over het gehele plein met een interval van 5 meter. Wel is het zo, dat dit gebeurt in het spoor van de linker wielen van een auto. Een andere positie dus, dan die van de motorrijder! Resultaat van deze meting was positief met betrekking tot de gestelde normen met als opmerking dat er een aantal pieken en dalen werden geconstateerd. Maar de gestelde normen werden nog steeds gehaald.

Oorzaak valpartijen onduidelijk

Omdat de meldingen bleven binnenkomen en de oorzaak nog steeds niet duidelijk was heeft RWS besloten om in december van dat jaar extra waarschuwingsborden van ‘slipgevaar’ te plaatsten. Verder heeft RWS afgelopen februari nog weer eens een visuele inspectie gedaan om te zien of er toch iets raars te ontdekken viel. Hier kwam wederom niets uit, anders dan dat er wel veel reparatieplekken te zien zijn en dat de detectielussen slordig zijn afgewerkt.

Kortom RWS zit spreekwoordelijk met de handen in het haar, want de feiten laten zien, dat er in de afgelopen periode, van augustus 2014 t/m februari 2015, veel te veel motorrijders onderuit zijn gegaan maar het waarom is tot op heden niet duidelijk.

Plaatsing van camera’s

In de bijeenkomst is nu afgesproken dat er binnenkort camera’s worden geplaatst om te bezien of er iets bijzonders op te merken valt in het rijgedrag van verkeersdeelnemers op het plein. Verder wordt er nog eens kritisch gekeken naar de wijze waarop de stroefheidsmeting is gedaan. De belangenorganisaties KNMV en MAG doen opnieuw een oproep in de sociale media richting motorrijders om ongevallen te blijven melden en gaan wederom contact opnemen met gedupeerden om te proberen de meldingen verder te analyseren.

KNMV en MAG blijven dus vinger aan de pols houden en gaan er vanuit, dat er spoedig een oplossing wordt gevonden voordat het motorseizoen echt begint.

Geef je melding door

Ben jij onlangs met je motor onderuit gegaan op het Kooimeerplein te Alkmaar? Geef je melding door via opleidingen@knmv.nl.