DLV district West – 28 april 2015


KNMV - 16 maart, 2015

De jaarlijkse vergadering voor KNMV-leden uit Zuid-Holland en Zeeland wordt dit jaar gehouden op dinsdagavond 28 april a.s.. De bijeenkomst vindt plaats in het clubhuis van MC Coastriders in Ter Heijde (bij Monster/ gemeente Westland).

In deze vergadering legt het districtsbestuur onder meer verantwoording af aan de aanwezige leden over het in 2014 gevoerde beleid en informeert het de leden over de plannen en activiteiten in 2015. District West breekt hiermee met de traditionele vergaderlocatie in het Airporthotel in Rotterdam. Vanaf dit jaar zullen zoveel mogelijk de clubhuizen van aangesloten clubs gebruikt gaan worden als vergaderlocatie.

Interessante avond

In tegenstelling tot voorgaande jaren, zal er tijdens de vergadering geen huldiging van jubilarissen meer plaatsvinden. Deze huldiging vindt vanaf dit jaar centraal / landelijk plaats. Het bestuur van district West zal haar best doen om, naast de reguliere vergaderagenda, voor bezoekers een interessante avond te organiseren. Nadere informatie hierover en over het aanvangstijdstip volgt zo spoedig mogelijk hier en op de KNMV website.

In ieder geval zullen bezoekers tijdens de vergadering voorzien worden in een hapje (de kibbeling van De Viskeet is onovertroffen…) en een drankje. Nadere info volgt zodra meer bekend is.