Verkoop motoren stijgt na jarenlange daling


KNMV - 11 juni, 2015

De verkoop van nieuwe motoren is in 2014 met 12 procent gestegen tot 10,3 duizend. In de periode 2008-2013 daalde deze verkoop van 17 duizend tot 9 duizend; dit is een jaarlijkse krimp van  ongeveer 10 procent. De meeste motoren worden door mannen gekocht: slechts 1 van de 8 motoreigenaren is een vrouw. Dit heeft het CBS bekendgemaakt.

Weinig vrouwelijke motoreigenaren

Vrouwelijke motoreigenaren zijn in de minderheid. Slechts 12 procent van Nederlandse motoreigenaren is een vrouw. In 2014 waren er bijna 65 duizend vrouwelijke motorbezitters. In de groep motorbezitters van 55 jaar en ouder zijn er ruim 14 maal zoveel mannen als vrouwen. In de groep onder de 35 jaar zijn er 5 maal zoveel mannen als vrouwen.

Jongeren bezitten minder vaak zware motor

Zware motoren zijn vooral populair bij 50-plussers. Binnen deze groep bezit ongeveer de helft een motor met meer dan 750 cc. Jonge motoreigenaren (18-25 jaar) bezitten minder vaak een zware motor. Dit komt onder andere door de nieuwe rijbewijsregels die sinds 2013 van kracht zijn. Jongeren moeten eerst ervaring opdoen op een lichte motor voordat ze examen mogen doen voor een zwaardere motor.

Bron: CBS.