Uitspraken Tuchtcommissie eerste helft 2015


KNMV - 11 juni, 2015

Gedurende de eerste paar maanden van dit jaar heeft de Tuchtcommissie weer enkele tuchtzaken behandeld. Het is gebruikelijk dat uitspraken gepubliceerd worden zonder daarbij de betroffen partijen met naam en toenaam te benoemen.

Onderstaand een uittreksel van de uitspraken die dit jaar zijn gedaan.

Tuchtzaak rijder A

Tijdens een motocrosswedstrijd heeft rijder A de zwarte vlag gekregen na een geconstateerde overschrijding van de geluidsnormen. Zijn ouders zijn verhaal gaan halen bij de wedstrijdleiding. Dit heeft geleid tot een handgemeen waarbij lichamelijk letsel en schade is ontstaan.

Uitspraak: De Tuchtcommissie schorst rijder A tot 1 juni 2015. Daarnaast wordt rijder A voorwaardelijk geschorst voor een periode van 6 maanden.

Tuchtzaak rijder B

Na het lopend met de motorfiets passeren van de finish van een endurowedstrijd is rijder B gediskwalificeerd, naar hij veronderstelde vanwege het niet dragen van zijn helm. Toen later bleek dat hij zou zijn gediskwalificeerd vanwege hulp van derden is door zijn familie protest aangetekend. Dat protest is door de juryvoorzitter niet-ontvankelijk verklaard. Tegen deze beslissing heeft X verzet ingesteld.

Uitspraak: Vast staat dat het protest in strijd met art. 31-1 Tuchtreglement niet is ingediend door de deelnemer aan de wedstrijd persoonlijk. Als gevolg daarvan is het protest niet-ontvankelijk en daardoor is de beslissing tot diskwalificatie, genomen door de wedstrijdleider, onherroepelijk geworden. De beslissing van de juryvoorzitter, hoewel zonder de op grond van art. 35 Tuchtreglement voorgeschreven juryzitting genomen, is dus inhoudelijk wel juist en het verzet is dan ook ongegrond.