SP stelt kamervragen over situatie Kooimeerplein


KNMV - 15 juni, 2015

Afgelopen vrijdag lanceerde de KNMV samen met de MAG een media-offensief om Rijkswaterstaat te overtuigen het voor motorrijders gevaarlijke verkeerssituatie op het Kooimeerplein in Alkmaar aan te passen. Naar aanleiding van berichtgeving op Radio 1 heeft SP Tweede Kamer-lid Farshad Bashir nu kamervragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

Bashir heeft de volgende vragen gesteld:

  1. Wat vindt u van het bericht dat veel motorrijders op het Kooimeerplein bij Alkmaar onderuit gaan?
  2. Heeft u in beeld hoeveel motorrijders er ten val zijn gekomen de afgelopen 12 maanden?
  3. Wat is de reden dat motorrrijders ten val komen op het Kooimeerplein?
  4. Welke maatregelen heeft u al genomen, behalve het plaatsen van borden?
  5. Deelt u de mening dat het aanpakken van de oorzaak beter is dan het plaatsen van borden? Kunt u uw antwoord toelichten?
  6. Bent u bereid om aanvullende maatregelen te nemen om deze gevaarlijke situatie te verbeteren naast het plaatsen van borden? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen? Zo niet, waarom niet?
  7. Bent u bereid om ook de klachten van motorrijders structureel serieus te nemen en ook actie te ondernemen? Op welke manier gaat u dit doen?

Zomerreces

Het is nog niet bekend wanneer de minister antwoord kan geven op de gestelde kamervragen. Waarschijnlijk worden de antwoorden niet meer voor het zomerreces van de Tweede Kamer gegeven.

Gevaarlijke situatie

Op het Kooimeerplein bij Alkmaar zijn binnen één jaar tijd al 60 motorrijders onderuit gegaan. Een door Rijkswaterstaat ingehuurd adviesbureau heeft geadviseerd om het verkeersplein aan te passen. Dat advies wordt echter niet opgevolgd: Rijkswaterstaat meent dat het plaatsen van een aantal waarschuwingsborden voldoet. Ten onrechte, vinden zowel de KNMV als de MAG. De belangenbehartigers vinden dat de overheidsdienst met de levens van motorrijders speelt.