‘Rijkswaterstaat speelt met levens motorrijders’


KNMV - 11 juni, 2015

De maat is vol voor de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) en de Motorrijders Actie Groep (MAG). Rijkswaterstaat weigert om de situatie op het Kooimeerplein in Alkmaar aan te passen, terwijl op dat verkeersplein al binnen één jaar tijd al 60 motorrijders hard onderuit zijn gegaan. De belangenbehartigers zoeken nu de media op. Onder meer De Telegraaf en NOS Radio 1 besteden vandaag aandacht aan dit urgente onderwerp.

Een specialistische adviesbureau, dat op verzoek van Rijkswaterstaat (RWS) onderzoek deed, concludeert dat het ontwerp van het verkeersplein moet worden aangepast om ongevallen in de toekomst te voorkomen. Maar dat advies is terzijde geschoven en in plaats daarvan worden alleen een paar waarschuwingsbordjes geplaatst om motorrijders te attenderen op gevaar.

„Er moeten klaarblijkelijk eerst doden vallen. Pas dan gaan de alarmbellen echt rinkelen”, stelt hoofd Verkeer en Opleidingen van de KNMV Arjan Everink verbouwereerd vast in De Telegraaf. „Het is absurd dat men denkt met het plaatsen van extra waarschuwingsborden ongelukken te voorkomen. Het rapport, waar men nota bene zelf om heeft gevraagd, is duidelijk: de onveiligheid voor motorrijders ontstaat door het wegdek en de inrichting van het plein.”

Rapport

Het genoemde adviesbureau stelt in het rapport voor om de knik in de bocht van de linkerrijstrook van de zuidoostboog aan te passen. Hier bevindt zich een verkantingsovergang (kleine helling van wegdek) vlak voor de plek waar motorrijders moeten kantelen om de bocht in te gaan, die een niet-vloeiende beweging kan veroorzaken. Verder stelt men voor om de afdichting van de detectielussen aan te passen en waar mogelijk de naadafdichting – met bitumen naadbeschermers – in de doorgaande route van de A9-N9. De KNMV stelt daarbij nog voor om de kleur van de reparatiestroken gelijk te maken aan de kleur van het asfalt. Hoewel stroefheidsmetingen hebben uitgewezen dat de stroefheid voldoende is, zullen veel motorrijders deze stroken uit voorzorg willen vermijden. Daardoor worden er extra onnodige bewegingen met de motorfiets gemaakt met als gevolg zijwaartse krachten en daardoor een grotere kans op vallen.

Rijkswaterstaat heeft echter besloten om alleen borden te plaatsen. Dat is dan ook niet naar tevredenheid van de KNMV. „De aanbeveling is het plein aan te passen en dat mag je dan toch niet terzijde schuiven. Ik zou niet graag die verantwoordelijkheid nemen, want wie vertelt de nabestaanden straks dat er bewust niets is gedaan. Want dat er doden gaan vallen zonder ingrijpen mag duidelijk zijn”, meent Everink. „We hebben niet iedere keer het geluk dat er net geen vrachtwagen voorbij rijdt als je valt…”

Bij de KNMV en de MAG zijn sinds vorig jaar zomer tot nu toe al meer dan zestig meldingen gedaan van rijders die onderuit zijn gegaan. „Dat is ongetwijfeld nog maar het topje van de ijsberg, want niet iedereen pakt de telefoon om ons te vertellen dat ze gevallen zijn. Er zijn bijvoorbeeld drie motoragenten geslipt, waarvan er maar één dat bij ons heeft gemeld.”

De problemen voor het motorverkeer ontstonden in 2012 toen het verkeersplein Kooimeer werd gereconstrueerd om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Sindsdien is de situatie voor motorrijders verslechterd, wat resulteerde in tientallen valpartijen. De schade bleef beperkt tot botbreuken, schaafwonden en materiële schade.

Bron: Telegraaf/KNMV.