Nieuwe penningmeester voor KNMV


KNMV - 08 juni, 2015

Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering van de KNMV die op donderdag 4 juni plaatsvond op Sportcentrum Papendal te Arnhem is afscheid genomen van penningmeester Hennie Bruinshorst en is Frans de Bruijn benoemd als zijn opvolger.

Algemeen voorzitter Jan de Geus bedankte in een speech Hennie Bruinshorst voor zijn bewezen diensten en overhandigde hem als blijk van extra waardering ook nog een cadeaubon en een bos bloemen. Vervolgens werd Frans de Bruijn in de vergadering officieel benoemd als de nieuwe penningmeester van de KNMV. Met hem krijgt de motorbond een zeer ervaren man aan boord: de Bruijn is accountant en partner bij EY (voorheen bekend als Ernst & Young) en is vanuit die functie ook zeer nauw betrokken bij sportkoepel NOC*NSF.

Benoeming Ledenraadslid

Tijdens de ALV op Papendal bespraken het KNMV-bestuur en de Ledenraad onder toeziend oog van een volle publieke tribune een uitgebreide lijst met onderwerpen. Voorzitter Jan de Geus opende volgens goed gebruik de vergadering. Na zijn toespraak werd het woord gegeven aan Harry Bulsink van de Stemcommissie die kort iets toelichtte over de procedure rondom de kandidaatstelling van Ledenraadsleden. Daaropvolgend werd de uit Brummen afkomstige Herman Willemsen door de Ledenraad benoemd als ledenraadslid voor District Oost.

Jan Feskens kwam namens de Commissie Mulder aan het woord. Deze commissie doet onderzoek naar de risico’s in de motorsport en doet voorstellen om deze te verkleinen. Feskens vertelde de toehoorders over de Zeeuwse veiligheidscampagne ‘Zie jij geel of krijg jij geel’, over o.a. het respecteren van gele vlag-situaties in de motocross, die een landelijk vervolg gaat krijgen en sprak tevens over de harmonisering van circuitnormen met de MON en over de circuitkeuringen die momenteel plaatsvinden.

Verbinding van partijen

Algemeen directeur Patrice Assendelft nam de zaal mee in een korte terugblik op 2014. In zijn toespraak legde de directeur de nadruk op het belang van het verbinden met andere partijen zowel in de sport als in de recreatieve tak van het motorrijden.

Alvorens de inmiddels oud-penningmeester Hennie Bruinshorst aftrad, presenteerde hij allereerst nog de KNMV-jaarrekening. Deze werd onder voorbehoud van een nieuwe af te geven accountantsverklaring goed gekeurd door de KNMV Ledenraad.

Relevantie

Na de pauze gaf bestuurslid Harry van Haren een update over de vorderingen van de Projectgroep KNMV 2020. Deze werkgroep bestaande uit officials, ledenraadsleden, leden van het bestuur en medewerkers van het bondsbureau werken aan hoe de KNMV ook in de toekomst nog relevant kan zijn voor motorrijders en welke dienstverlening daarbij noodzakelijk is. Tijdens de ALV heeft de Ledenraad op advies van de Werkgroep 2020 besloten om voor dat (creatieve) proces de samenwerking aan te gaan met het gerenommeerde adviesbureau Fresh Forward. Dit bureau heeft al vele organisaties, waaronder schaatsbond KNSB en branche-organisatie BOVAG, begeleid in veranderingsprocessen om relevant voor haar klanten te blijven.