KNMV en MAG opnieuw met Rijkswaterstaat in gesprek


KNMV - 22 juni, 2015

De situatie op het Kooimeerplein bij Alkmaar moet snel worden veranderd voordat er dodelijke slachtoffers onder motorrijders gaan vallen. De KNMV en MAG werken samen om Rijkswaterstaat te overtuigen van de urgentie van het nemen van effectieve maatregelen. De belangenbehartigers gaan op donderdag 25 juni opnieuw met de overheidsdienst in gesprek.

De KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) en de MAG (Motorrijders Actie Groep) zijn voor dit gesprek uitgenodigd nadat de twee organisaties de publiciteit hebben gezocht. Publiciteit die hard nodig bleek: ondanks het feit dat er binnen één jaar tijd al 60 motorrijders onderuit zijn gegaan op het inmiddels beruchte verkeersplein bij Alkmaar, meent Rijkswaterstaat dat het plaatsen van een aantal waarschuwingsborden voldoende is. En dat terwijl een nota bene door Rijkswaterstaat ingehuurd adviesbureau adviseert om het plein aan te passen.

Aan de lange lijst van getroffen motorrijders is helaas weer een nieuwe melding toegevoegd. Op vrijdag 19 juni kwam een motorrijder, komend vanuit de richting A9, ten val op het inmiddels beruchte punt waar er zich een verkantingsovergang in het asfalt bevindt. Ditmaal was er niet alleen materiële schade te betreuren, de motorrijder in kwestie liep bij de valpartij ook een gebroken enkel op.

Dit nieuwe geval is voor KNMV Hoofd Verkeer en Opleidingen Arjan Everink een extra bevestiging dat het plaatsen van waarschuwingsborden niet genoeg is. “Als er niet snel actie wordt ondernomen, gaat het straks een keer goed mis. Zo ver moet Rijkswaterstaat het niet willen laten komen! Samen met de MAG is onze insteek dat het probleem bij de kern moet worden aangepakt: het Kooimeerplein moet op de schop.”