Lekdijk blijft open voor al het verkeer


KNMV - 10 juli, 2015

De Lekdijk-West blijft open voor al het gemotoriseerde verkeer. Dat heeft het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Lopik donderdagavond besloten.

Het ‘voorgenomen verkeersbesluit’ om op de dijk alleen nog maar bestemmingsverkeer toe te laten komt daarmee te vervallen. Met de maatregel wilde de gemeente de vermeende overlast door te hard rijdende motorrijders terugdringen. “De gemeente Lopik heeft 92 reacties binnengekregen op het voorgenomen verkeersbesluit, waarvan 53 indieners direct of in de buurt van de Lekdijk wonen”, meldt wethouder Gerrit Spelt. “Daaruit concluderen we dat er weinig draagvlak is voor deze maatregel bij direct omwonenden. Ook de motivatie in de zienswijzen en het negatieve advies van de politie hebben meegewogen bij het besluit.”

De politie stond niet achter de afsluiting. Uit onderzoek naar ongevallen en snelheidsovertredingen zou blijken, dat de Lekdijk-West niet onveiliger is dan andere wegen. Spelt: “In het politieonderzoek van 2014 zijn er op het gedeelte Lekdijk-West minder snelheidsovertredingen geteld dan op vergelijkbare wegen. Daarnaast heeft de politie aangegeven dat zij het verkeersbesluit moeilijk kan handhaven, omdat het lastig is om mensen te controleren op ‘bestemmingsverkeer’.”

De gemeente beschouwt het ‘hoofdpijndossier’ nu als afgesloten. Bewoners hoeven niet direct meer op actie vanuit de gemeente te rekenen. “Natuurlijk houden we de vinger aan de pols, maar dit verkeersbesluit was in mijn ogen het laatste redmiddel. Andere opties dan motorrijders wijzen op hun gedrag zie ik niet.” De afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, behalve bestemmingsverkeer, was voorzien op de Lekdijk-West vanaf de grens met gemeente Krimpenerwaard tot de kruising met de Zijdeweg.