KNMV en MAG bundelen krachten in zaak Kooimeerplein


KNMV - 27 januari, 2015

Het Kooimeerplein in Alkmaar blijkt gevaarlijk te zijn voor motorrijders. Zowel de KNMV als de Motorrijders Actie Groep (MAG) kregen veel meldingen van motorrijders die, al dan niet bijna, met hun motor onderuit zijn gegaan op het betreffende verkeersplein in Noord-Holland. Beide organisaties trekken nu gezamenlijk op en hebben een brandbrief gestuurd aan Rijkswaterstaat.

In de brief opperen de belangenbehartigers dat ‚gezien het grote aantal incidenten (40) en de korte periode waarin deze plaats hebben gevonden, het waarschijnlijk is dat er sprake is van (wellicht onder specifieke condities) gladde stukken wegdek’. Rijkswaterstaat heeft testen uitgevoerd en bestrijdt dat daar sprake van zou zijn. Volgens hen valt de stroefheid op verschillende plaatsen op het verkeersplein ‚binnen de marges’.

Arjan Everink (KNMV) en Ronald van Westrenen (MAG) laten in de brief echter weten dat zij alle reden te hebben om dat resultaat in twijfel te trekken. Een groot aantal van de incidenten heeft plaats gevonden op het weggedeelte tussen de stoplichten van de A9 en de eerstvolgende stoplichten op het plein (aansluiting Smaragdweg). De organisaties bevelen Rijkswaterstaat aan om het onderzoek op dat stuk van het plein te concentreren. Everink en Van Westrenen: „Wij willen graag met u in overleg treden om te beoordelen of de toegepaste meetmethodes wel afdoende rekening houden met de eisen die aan de situatie gesteld mogen worden. Daarbij doelen wij dan specifiek op de vraag of het dynamisch gedrag van motorfietsen in bochten bij specifieke snelheden en snelheidsveranderingen, en de eisen die dit aan het wegdek stelt, ook in het meetprogramma naar voren komt.”

Volgens diverse motorrijders zorgen de enkele centimeters brede en verhoogde dectielussen op het rijbaangedeelte op de rotonde ter hoogte van de Smaragdweg voor gevaarlijke situaties. De lussen zijn moeilijk te ontwijken door de belijning. De KNMV en MAG sluiten de brief af met een aanmaning aan Rijkswaterstaat om ‚de situatie zo snel mogelijk te verbeteren zodat meer valpartijen, met het bijbehorende risico op aanzienlijk letsel, voorkomen kunnen worden’. Want hoewel het winter is, hebben zeker niet alle motorrijders nu hun motor in de schuur staan en zijn de risico’s juist de komende maanden door ‚kou, vocht en beperkt licht extra groot’.

Bekijk hier de lijst met (geanonimiseerde) meldingen.