Wist je dat: inzet van camera’s door Rijkswaterstaat


KNMV - 02 februari, 2015

Boven en langs de snelwegen in Nederland hangen camera’s die door Rijkswaterstaat voor verkeersmanagement, verkeersonderzoek en incidentmanagement worden gebruikt. Hoe werkt dat precies?

Camera’s voor verkeers- en incidentmanagement

In de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat houden verkeersleiders live het verkeer op de snelwegen in de gaten. Met behulp van de beelden laat men het verkeer zo goed mogelijk doorstromen. Wanneer er bijvoorbeeld een ongeval plaatsvindt kan een verkeersleider een rijbaan afsluiten met een rood kruis en/of op de matrixborden een aangepaste maximumsnelheid aangeven bij filevorming. De gebruikte camera’s hangen permanent boven de weg.

Er worden geen beelden opgenomen, behalve in tunnels (op basis van de Tunnelwet) en bij projecten waar de beelden noodzakelijk zijn om verkeerskundige analyses uit te voeren. Bij groot ongeval in een tunnel kan een opname worden gestart zodat de beelden gebruikt kunnen worden voor de evaluatie van het ongeval. Een dergelijke evaluatie is wettelijk verplicht na grote incidenten.

Camera’s voor verkeersonderzoek en spitsmijden

Als je naast een motor ook een auto bezit heb je wellicht wel eens een brief ontvangen: wanneer je met de auto op je vaste woon-werk-traject gedurende een bepaalde periode de spits vermijdt, dan staat daar een beloning tegenover. Rijkswaterstaat maakt voor spitsmijdingsprojecten gebruik van tijdelijke camera’s die werken op basis van kentekenherkenning. Daarbij wordt het kenteken gescand en samen met het tijdstip en de locatie van de auto in een bestand opgeslagen. Zodra het kenteken niet meer nodig is voor verdere verwerking wordt het kenteken verwijderd uit het bestand.

Ook worden er met behulp van tijdelijke inzet van camera’s verkeers- en vervoersmodellen uitgedacht en getoetst of gerichte mobiliteitsoplossingen ontwikkeld voor de weggebruiker.

Privacy

De gegevens die Rijkswaterstaat verzamelt worden niet met derden gedeeld. Uitzondering op de regel is wanneer het Openbaar Ministerie (OM) een formeel verzoek hiertoe indient. Beelden van een verkeerskundig onderzoek worden bijvoorbeeld alleen afgestaan op basis van een vordering op grond van wetsartikel WvSv 126nd van het Wetboek van Strafrecht. De officier van justitie  moet in het verzoek het weggedeelte, datum en tijdstip specificeren. Bijvoorbeeld: “Kentekengegevens van alle voortuigen die datum X tussen 8.00 uur en 14.00 uur op de A2 nabij hectometerpaal 120.5 RE gepasseerd zijn.”

Lees meer over de camera’s van Rijkswaterstaat op www.rijkswaterstaat.nl.

Bron: Rijkswaterstaat.