Aantal kandidaten motorrijbewijs stabiel


KNMV - 20 februari, 2015

Het aantal kandidaten voor het motorrijbewijs is in het afgelopen jaar enigszins op peil gebleven, zo blijkt uit de kwartaalcijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Het aantal eerste AVD-examens (Algemene Verkeersdeelneming) nam met een kleine 2 procent zelfs iets toe. Van 19.528 in 2013 naar 19.916 eerste examens vorig jaar. Deze toename komt na verschillende tegenvallende jaren.

Die terugval in de afgelopen jaren was overigens gedeeltelijk toe te schrijven aan de enorme stijging die plaatsvond toen jongeren nog vóór de wijziging van de regels hun motorrijbewijs gingen halen. Dit omdat leerlingen tegenwoordig minimaal 24 moeten zijn om voor hun A-onbeperkt rijbewijs in aanmerking te komen. Daarnaast blijkt het aantal motor-kandidaten sterk afhankelijk te zijn van de economie.

A-categorie

In de A1-categorie daalde het aantal eerste AVD-examens met ruim 72 procent. Er werden in 2014 namelijk 1.370 examens minder gereden dan in 2014. In de A2-categorie werden in 2013 geen eerste examens voor verkeersdeelneming afgenomen, maar dit aantal steeg in 2014 naar 4.300. En in de categorie A onbeperkt werden vorig jaar ruim 14 procent minder eerste examens AVD gereden dan een jaar eerder. Van ruim 17.500 naar ruim 15.000.

Het aantal theorie-examens voor de motor dat met goed gevolg werd afgelegd, steeg in 2014 overigens met bijna 40 procent ten opzichte van 2013. Deden in 2013 nog ruim 15.500 kandidaten een goede eerste poging voor het theorie-certificaat, in 2014 steeg dat aantal tot 21.617. Ook hier geldt dat deze toename positief is voor het aantal motorkandidaten voor 2015: meer personen zullen zich met het praktijkexamen bezig gaan houden.

Bron: Verkeerspro.