Tweede ALV 2015


KNMV - 12 december, 2015

Veel benoemingen tijdens ALV

Tijdens de tweede Algemene Ledenvergadering van de KNMV, op 12 december in Sportcentrum Papendal zijn diverse updates over lopende bondszaken gegeven, verkiezingsuitslagen bekend gemaakt en een nieuw Lid van verdienste benoemd.
 
• Na het welkomstwoord van voorzitter Jan de Geus gaf directeur Patrice Assendelft uitgebreid toelichting op vragen die vanuit de Ledenraad waren gesteld over enkele lopende zaken en het Jaarplan 2016. Een verbetering van de dienstverlening voor de motorrijder/sporter houdt de hoogste prioriteit. 

• Aan de hand van penningsmeester Frans de Bruijn werd de begroting doorgenomen. In tegenstelling tot vele andere (sport)bonden staat de KNMV er goed voor en ligt niet aan het financiële infuus van sponsors. Toch zal in 2016 meer nadruk worden gelegd op ledengroei. Vervolgens deed Henk te Brake namens de Financiële Commissie verslag.

• Jan Feskens liet namens de Commissie Mulder – die de risico’s in de motorsport onderzoekt – weten dat in 2015 alle motocrosscircuits onder aanvoering van Martijn Spliethof zijn gekeurd en dat de MON zich hierbij heeft aangesloten. Verder gaat volgend jaar een bewustwordingencampagne van start om de veiligheid op mx-circuits te bevorderen. Goed nieuws was de prijsverlaging voor Districtslicentiehouders. In 2016 betaalt men geen € 75,- maar € 60,- voor wat dan de Basis Sportlicentie heet.

• Het vaststellen van een nieuw Tuchtreglement is uitgesteld tot de volgende vergadering. Jan Breed is benoemd tot nieuw lid van de Tuchtcommissie naast Guus Boogaard, Simon Groen, Harm Jansen en Derk Mogenzomp. In de Commissie van Beroep hebben Edwin Brands en Rob Koning drie nieuwe collega’s gekregen: Henry Flierhuis, Wim Dormaar en Gerrit Jan van Norel. Martin de Graaff is benoemd tot lid van de Stemcommissie.

• Zes nieuwelingen zijn gekozen in de Ledenraad: Reyer Blankevoort en Gert Jan v.d. Waal (Midden), Theo Noë (Zuid), Henk Jansen, Jan Knol en Huub Ressing (Oost). Herkozen namens de individuele leden zijn: Egbert Bergsma, Ben Blekkink, Jan Pol en Jacco de Winter (Noord), Wim van Weert (Oost), Frits Koppe (West) en Wulf Baars (Midden). Namens de clubs zijn herkozen: Alie Bergsma, Ed van Dijk, Eric Huinink, Roef van Laar, Paul Timmer en Bert Rovers.
 
• Als lid van de Projectgroep en het Kernteam dat zich met bureau Fresh Forward bezighoudt met de heroriëntatie van de KNMV, deed Rob Bogaards zijn persoonlijke verhaal. Diverse afgevaardigden uit zowel de bond, het bedrijfsleven als belangengroepen hebben bijgedragen aan een masterplan dat moet leiden tot een moderne KNMV die de motorrijder in de toekomst moet bedienen. Hiervoor is een kanteling in de organisatie noodzakelijk, waarvoor de eerste stappen in 2015 zijn gezet.

• Klaterend applaus klonk er voor Egbert Braakman die door Jan de Geus de versierselen van Lid van verdienste kreeg opgespeld. De bescheiden pensionado is secretaris/penningsmeester van KNMV District Noord en vervult diverse functies bij de Motorclub Assen en Omstreken. Nog grotere bekendheid genoot Braakman als chef de bureau en veelzijdig aanspreekpunt binnen de organisatie van TT Circuit Assen. 

• De volgende bijzondere Algemene Ledenvergadering van de KNMV wordt gehouden op 21 maart 2016.