KNMV Reglementen voor Enduro, Jeugd Enduro, Offroad en Trial 2016 bekend


KNMV - 23 december, 2015

De Commissie OET heeft de onder haar verantwoordelijkheid vallende reglementen voor seizoen 2016 voorgelegd aan het KNMV bestuur en hiermee is door het bestuur ingestemd. De belangrijkste wijzigingen voor al deze reglementen lichten we graag alvast toe:

KNMV Enduro Reglement 2016:

 • NK Enduro klassen staan enkel open voor KNMV licentiehouders. Buitenlandse licentiehouders dienen te allen tijde deel te nemen in een Inter (E) klasse. Buitenlandse rijders die deel willen nemen in een NK klasse zullen hiervoor een licentie aan moeten vragen bij de KNMV.
 • Mogelijkheid voor elektrisch aangedreven motorfietsen en Quads om deel te kunnen nemen aan het ONK Enduro. Deze vallen onder de klasse de ‘daglicenties’.
 • Toevoeging van het ‘Handelaarteam Kampioenschap’. Eenzelfde principe als het Club- en Merkkampioenschap alleen dan voor handelaren uit de Motorsportbranche.
 • Aanpassing geluidmeting naar de FIM 2 meter MAX methode.

KNMV Jeugd Enduro Reglement 2016:

 • Wijziging rijnummerranges. JE 1 klasse van 1 t/m 99 en de JE 2 klasse van 100 t/m 199.
 • Minimum leeftijd voor deelname aan het NK Jeugd Enduro is 13 jaar. Deze geldt vanaf de dag dat de rijder de minimum leeftijd heeft bereikt. Dispensatie om eerder dan 13 jaar deel te nemen is niet mogelijk.
 • Toevoeging van het ‘Dealerteam Kampioenschap’. Eenzelfde principe als team competitie uit het Enduro reglement alleen in dit geval voor motorfietsdealers.
 • Aanpassing geluidmeting naar de FIM 2 meter MAX methode.

KNMV Offroad Reglement 2016:

 • Reglementaire toevoeging van Quad deelname, mits mogelijk gemaakt door de organisator.
 • Aanpassing geluidmeting naar de FIM 2 meter MAX methode.

KNMV Trial Reglement 2016:

 • Aanpassingen van de kleuren voor de sporen van de diverse klassen (dit vanwege het gecombineerd rijden van een ONK met een NK Jeugd wedstrijd).
 • Daglicentie deelnemers dienen hun daglicentie voorafgaand aan het evenement bij de KNMV aan te vragen.
 • Vastgestelde rijnummer ranges per klasse (dit vanwege het gecombineerd rijden van een ONK met een NK Jeugd wedstrijd).
 • Aanpassing startvolgorde.
 • Verduidelijking promotiebeleid NK Jeugd rijders. Dispensatie is ter beoordeling van de Commissie OET; een rijder kan na toekenning dispensatie niet meer in de voormalige klasse uitkomen.
 • Toevoeging mogelijkheid deel te nemen met een on-board camera.
 • Aanpassing geluidwaarden op basis van FIM 2 meter MAX methode.

In alle gevallen adviseert de KNMV de rijders om voor deelname het volledige reglement van de betreffende competitie goed door te nemen.