Boost voor de wegrace: CRT meets KNMV!


KNMV - 23 december, 2015

Wederzijdse erkenning wegracelicenties

De afgelopen maanden is door CRT en KNMV gewerkt aan mogelijkheden om de situatie van de wegracesport te verbeteren.

Het is algemeen bekend dat de wegrace in Nederland zich in zeer zwaar weer bevindt. De OW Cup floreert door de eenvoud aan regels, competitieve klassen en een mooie kalender. De ONK Wegrace heeft het om diverse aanwijsbare redenen al langer moeilijk en dat was aanleiding voor een onafhankelijke mediator om de KNMV en CRT bij elkaar te brengen. Tijdens die gesprekken zijn concrete positieve resultaten geboekt. Voor 2016 betekent dit dat er een wederzijdse erkenning komt van de licenties in diverse ONK- en OW Cupklassen.

Rijders met licenties van vergelijkbare klassen – bijvoorbeeld met een ONK Supersport- of Superbikeklasse of een OW-licentie SuperCup 600 of SuperCup 1000 – kunnen dan aan elkaars competities deelnemen zonder hiervoor extra stappen te moeten nemen. Deelname aan alle wedstrijden is uiteraard op basis van het reglement van de betreffende bond/organisatie. De verwachting is dat rijders nu eerder zullen uitkomen in meerdere competities, omdat de instap laagdrempeliger is gemaakt.

Wat de toekomst betreft blijven Hennie Lentink en Patrice Assendelft in 2016 met elkaar in gesprek om meerdere mogelijkheden tot samenwerking af te tasten.

Hennie Lentink:
“Voor ons is samenwerken altijd een open optie gebleven. De ontwikkelingen en uitspraken maakten ons echter sceptisch of dat in de toekomst wel mogelijk zou blijken, vandaar onze stap om op eigen benen te gaan staan. Wij werken keihard aan een mooie competitie en zagen niet echt raakvlakken die positief voor onze rijders zouden uitpakken om gesprekken aan te gaan. Wij zien echter wel in dat versnippering in de motorsport ook negatieve gevolgen kan hebben en waren best bereid om hierover van gedachten te wisselen. Wij denken dat deze eerste stap van samenwerking voor de wegrace in Nederland positief is.”

Patrice Assendelft:
“Een samenwerking met CRT is voor ons een reële mogelijkheid als we daarmee de wegrace beter kunnen positioneren en dit onze licentiehouders ten goede komt. De KNMV is uitermate tevreden met de uitkomst van de gesprekken tot dusver en hoopt dat de wegrace in de toekomst hiermee gediend wordt. We realiseren ons dat dit een eerste begin is en wij blijven in gesprek met CRT om verdere mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken.”